Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen regelmatig keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?” “Welke studie kies ik?” Welke vakken zijn hierbij belangrijk?”
Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en mindere punten zijn, waar je belangstelling naar uit gaat en wat je mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces dat de leerlingen samen met de mentor en decaan doorlopen. De schooldecanen zijn Karen van Herwaarde en Femke Jansen.

decaan karenkl              decaan femke jansenkl

Karen van Herwaarde          Femke Jansen

In klas drie draait het vooral om de profielkeuze. Tijdens de mentorles werken de leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Ook bezoeken ze de beroepenavond en de proeflessen om erachter te komen welk beroep en welk profiel bij hen past.

In de bovenbouw focust het keuzeproces zich op de studiekeuze. In V4 maken de leerlingen opdrachten en bezoeken ze gedurende twee dagen een bedrijf om wat praktijkervaring op te doen. In H4 en V5 bezoeken de leerlingen de oud-leerling avond. Oud ATC-ers komen dan van alles vertellen over hun opleiding. Ook bezoeken de leerlingen de studiekeuzeavond van '4strax', waar ze over vele studies informatie kunnen krijgen. In de vijfde klas bestaat de mogelijkheid om een persoonlijkheids- en studiekeuze test te maken. Hier krijgen de ouders bericht over.

Er komt voortdurend veel informatie over nieuwe studies beschikbaar. De decanen van het ATC, Karen van Herwaarde en Femke Jansen, coördineren deze informatiestromen. Tevens geven zij tips en adviezen bij het kiezen van vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepsrichtingen. 

 

Contact

 

Voor alle vragen over studie en beroep kunnen de leerlingen langskomen. De decanen zijn te vinden in het ABC-gebouw in lokaal 006 op Laapersveld 13. Leerlingen, die een afspraak willen maken kunnen een e-mail sturen naar decanaatatc@atscholen.

Ook ouders, die een klankbord willen hebben, kunnen een afspraak maken. 

Oud-leerlingavond ATC

Donderdag 26 november 2020

 

Door middel van deze link kun je je inschrijven voor de oud-leerlingavond. Je wordt verzocht om drie rondes in te vullen. De derde ronde is een reserveronde. Op de avond zelf zullen jullie twee rondes gaan bezoeken.

Inschrijven kan tot 2 november 2020.

 

1e ronde 19.10 - 19.40 uur

2e ronde 19.45 - 20.15 uur