Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen regelmatig keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?”, “Welke studie kies ik?”, "Welke vakken zijn hierbij belangrijk?” Daarnaast is het van belang te weten wat je sterke en mindere punten zijn, waar je belangstelling naar uit gaat en wat je mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces dat de leerlingen samen met de mentor en decaan doorlopen.

De schooldecanen zijn Edwin Bollebakker (leerjaar 3), Karen van Herwaarde (4, 5 en 6 vwo) en Femke Jansen (4 en 5 havo). 

  edwin bollebakker copy                     karen van herwaarde 23 24 250x                       decaan femke jansenkl            

  Edwin  Bollebakker                    Karen van Herwaarde                 Femke Jansen   
  e.bollebakker@atscholen.nl      k.vanherwaarde@atscholen.nl   f.jansen@atscholen.nl

                                           

In klas drie draait het vooral om de profielkeuze. Tijdens de mentorles werken de leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Ook volgen ze proeflessen om erachter te komen welk profiel het best bij hen past.

Nieuwe vakken in de bovenbouw zijn:

Audiovisuele vorming
Bedrijfseconomie
Drama
Informatica
Maatschappijwetenschappen 
Natuur, leven en technologie 
Wiskunde D

In de bovenbouw focust het keuzeproces zich op de studiekeuze. In 4 vwo maken de leerlingen opdrachten en bezoeken ze gedurende twee dagen een bedrijf om wat praktijkervaring op te doen. Ook bezoeken ze de studiekeuzeavond van '4strax', waar ze over vele studies informatie kunnen krijgen. In 4 havo maken alle leerlingen een persoonlijkheids- en studiekeuzetest van Talentfocus en bespreken deze na met de mentor. Hier krijgen de leerlingen en ouders bericht over.

In 5 vwo  krijgen leerlingen de mogelijkheid om op vrijwillige basis de Talentfocustesten te maken. Ze krijgen hier een brief over. 

Via de volgende site kunt u informatie vinden over welke profielen aansluiten bij elke studie: https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

De decanen coördineren alle evenementen die georganiseerd worden omtrent de profiel-/studiekeuze. Tevens geven zij, op verzoek van de leerling, in een persoonlijk gesprek tips en adviezen bij het kiezen van profielkeuze en vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepsrichtingen.

 

Contact

 

Voor alle vragen over studie en beroep kunnen de leerlingen langskomen. De decanen zijn te vinden in het ABC-gebouw in lokaal 006 op Laapersveld 13. Leerlingen, die een afspraak willen maken kunnen een e-mail sturen naar decanaatatc@atscholen.nl

Ook ouders, die een klankbord willen hebben, kunnen een afspraak maken.