Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen regelmatig keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?”, “Welke studie kies ik?”, "Welke vakken zijn hierbij belangrijk?” Daarnaast is het van belang te weten wat je sterke en mindere punten zijn, waar je belangstelling naar uit gaat en wat je mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces dat de leerlingen samen met de mentor en decaan doorlopen.

De schooldecanen zijn Edwin Bollebakker (leerjaar 3), Karen van Herwaarde (4, 5 en 6 vwo) en Femke Jansen (4 en 5 havo). 

  edwin bollebakker copy                  decaan karenkl                     decaan femke jansenkl            

Edwin Bollebakker                    Karen van Herwaarde                 Femke Jansen   
e.bollebakker@atscholen.nl     k.vanherwaarde@atscholen.nl   f.jansen@atscholen.nl

                                           

In klas drie draait het vooral om de profielkeuze. Tijdens de mentorles werken de leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Ook bezoeken ze de beroepenavond en de proeflessen om erachter te komen welk beroep en welk profiel bij hen past.

Nieuwe vakken in de bovenbouw zijn:

Audivisuele vorming
Bedrijfseconomie
Drama
Informatica
Maatschappijwetenschappen 
Natuur, leven en technologie 
Wiskunde D

In de bovenbouw focust het keuzeproces zich op de studiekeuze. In V4 maken de leerlingen opdrachten en bezoeken ze gedurende twee dagen een bedrijf om wat praktijkervaring op te doen. In H4 en V5 bezoeken de leerlingen de oud-leerlingavond. Oud-ATC’ers komen dan van alles vertellen over hun opleiding. Ook bezoeken de leerlingen de studiekeuzeavond van '4strax', waar ze over vele studies informatie kunnen krijgen. In de vijfde klas maken alle leerlingen een persoonlijkheids- en studiekeuzetest van Talentfocus en bespreken deze na met de mentor. Hier krijgen de leerlingen en ouders bericht over.

Via de volgende site kunt u informatie vinden over welke profielen aansluiten bij elke studie: https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

De decanen coördineren alle evenementen die georganiseerd worden omtrent de profiel-/studiekeuze. Tevens geven zij, op verzoek van de leerling, in een persoonlijk gesprek tips en adviezen bij het kiezen van profielkeuze en vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepsrichtingen.

Het Instagram account @atcdecanaat geeft informatie over profielkeuze, studiekeuze, studentervaringen en handige inzichten en tips over het maken van keuzes.

Contact

 

Voor alle vragen over studie en beroep kunnen de leerlingen langskomen. De decanen zijn te vinden in het ABC-gebouw in lokaal 006 op Laapersveld 13. Leerlingen, die een afspraak willen maken kunnen een e-mail sturen naar decanaatatc@atscholen.nl

Ook ouders, die een klankbord willen hebben, kunnen een afspraak maken.