Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen de wereld om hen heen te laten begrijpen. In de lessen benadrukken we daarom het verband tussen wat we op school leren, en wat er gebeurt buiten de muren van onze school. We brengen de actualiteit en experts binnen de school en gaan op onderzoek buiten de school.

Voor beeldende vorming gaan we naar het Singermuseum en voor natuurkunde gaan we in de Efteling onderzoeken hoe een achtbaan eigenlijk werkt. We doen biologisch onderzoek in Naturalis, met economie bezoeken we de Nederlandse Bank en met aardrijkskunde gaan we kijken in de Rotterdamse haven. Zo dagen we leerlingen uit om na te denken over wat er in de wereld speelt, welke rol zij daarin willen spelen en welke kennis en vaardigheden ze daarbij nodig hebben.