Op het Alberdingk Thijm College wordt iedere leerling zo goed mogelijk begeleid. De vakdocenten geven extra aandacht en hulp als de leerlingen dat nodig hebben. Iedere klas heeft een mentor. In de brugklas zijn er zelfs twee mentoren. Deze mentoren houden de schoolprestaties bij, maar willen ook graag weten hoe het met de leerling gaat. Je levert immers de beste prestaties als je je goed voelt.

Iedere brugklas heeft ook twee mini-mentoren. Dat zijn leerlingen uit de vierde klas, die de brugklassers wegwijs maken op school. Voor leerlingen, die op emotioneel gebied hulp nodig hebben of faalangstig zijn, zijn er op school specialisten aanwezig.Sinds dit schooljaar kunnen de leerlingen dagelijks van 15.00 - 17.00 uur naar het StudieLAB toe gaan. Daar kunnen ze onder begeleiding van studiecoaches kosteloos hun huiswerk maken, samenwerken aan opdrachten en zich voorbereiden op toetsen. De coaching is gericht op de manier waarop leerlingen het schoolwerk aanpakken, er wordt niet vakspecifiek bijles gegeven.

Voor leerlingen, die extra hulp bij het leren nodig hebben, zijn er steunlessen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

Tijdens de zomerschool krijgen leerlingen, die dat nodig hebben, een extra steuntje in de rug, doordat de belangrijkste onderdelen van de kernvakken nog eens worden herhaald. Zo gaan de leerlingen met een stevige basis naar het volgende schooljaar.

De decanen Edwin Bollebakker, Karen van Herwaarde en Femke Jansen weten alles over vervolgopleidingen en beroepen. Ze zoeken samen met de leerlingen uit waar hun belangstelling naar uit gaat.