Op het Alberdingk Thijm College wordt iedere leerling zo goed mogelijk begeleid. De vakdocenten geven extra aandacht en hulp als de leerlingen dat nodig hebben. Iedere klas heeft een mentor. In de brugklas zijn er zelfs twee mentoren. Deze mentoren houden de schoolprestaties bij, maar willen ook graag weten hoe het met de leerling gaat. Je levert immers de beste prestaties als je je goed voelt.

Iedere brugklas heeft ook twee mini-mentoren. Dat zijn leerlingen uit de vierde klas, die de brugklassers wegwijs maken op school. Voor leerlingen, die op emotioneel gebied hulp nodig hebben of faalangstig zijn, zijn er op school specialisten aanwezig.Voor leerlingen, die extra hulp bij het leren nodig hebben, zijn er steunlessen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Op dinsdagmiddag en woensdag middag kunnen leerlingen uit klas 1 naar het StudieLAB in de mediatheek toe gaan. Leerlingen kunnen hier onder begeleiding van studiecoaches huiswerk maken en toetsen voorbereiden.

Goede leerlingen uit de bovenbouw bieden bijles aan.

Tijdens de zomerschool krijgen leerlingen, die dat nodig hebben, een extra steuntje in de rug, doordat de belangrijkste onderdelen van de kernvakken nog eens worden herhaald. Zo gaan de leerlingen met een stevige basis naar het volgende schooljaar.

De decanen Karen van Herwaarde en Femke Jansen, weten alles over vervolgopleidingen en beroepen. Ze gaan samen met de leerlingen uitzoeken waar hun belangstelling naar uit gaat.