​De leerlingen krijgen op het Alberdingk Thijm College goed onderwijs én optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Ze krijgen extra kansen en worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf halen ter voorbereiding op het diploma, het vervolgonderwijs en de voortdurend veranderende maatschappij. ​Er is op school een open sfeer die zich kenmerkt door wederzijds respect en aandacht voor normen en waarden.

Leren in een open en veilige omgeving

Onze school is een plek waar leerlingen zich geborgen en veilig voelen en waar leren van fouten onderdeel van het leerproces is. De openheid kenmerkt zich door de laagdrempelige wijze van omgaan met elkaar.
 

Investeren in leerrelaties met oog voor het individu

Leren kan alleen optimaal wanneer er sprake is van een goede relatie tussen docent en leerling. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en geven talenten ruimte voor ontwikkeling. Onze adequate leerlingbegeleiding is toegesneden op het zo goed mogelijk functioneren van de leerlingen.


Leren in een ICT-rijke leeromgeving

In een ICT-rijke omgeving dagen wij de leerling uit medeverantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces. Variatie in de toegepaste werkvormen motiveert de leerlingen om te leren. Wij ondersteunen leerlingen om te groeien naar een grotere zelfstandigheid.


Betekenisvol leren

Door de samenhang tussen de vakken te benadrukken en verbindingen te leggen met de werkelijkheid wordt het leren betekenisvol en het leereffect vergroot. In alle leerjaren van onze school besteden we veel aandacht aan het kennisnemen en ervaren van kunst en cultuur.