Op 3 oktober 1921 startte in een villa op Emmastraat 56 de R.K. HBS van Hilversum, met 36 leerlingen en 10 leraren. Enkele jaren daarvoor was het na een lange politieke twist met de onderwijspacificatie van 1917 wettelijk mogelijk geworden om bijzondere, en dus ook katholieke scholen, met financiering uit publieke middelen te stichten. De katholieke minderheid in Nederland maakte daarvan volop gebruik - ook in Hilversum. Het doel was de emancipatie van het katholieke volksdeel te bevorderen.​
 

Een nieuw schoolgebouw

Vanaf 1924 liet de school ook meisjes toe en het leerlingenaantal groeide. De "houtbouw" in de tuin van de villa, die de nodige extra ruimte moest bieden, werd in 1931 verwoest door brand. Dat was het startsein voor de planning van een nieuw schoolgebouw. In 1938 werd het gebouw -mét kapel- naar een ontwerp van Nico Andriessen, duidelijk beïnvloed door de beroemde architect Dudok, in gebruik genomen.

 

R.K. Lyceum

In de Tweede Wereldoorlog, toen het gebouw door de Duitse bezetter werd gevorderd, werden leerlingen en leraren elders ondergebracht, onder andere in de Heilig Hartparochie.
Toen de school in 1946 haar eigen gebouw weer in gebruik nam, was het leerlingenaantal gegroeid en werd bovendien een gymnasiumafdeling geopend. De school heette vanaf dat moment R.K. Lyceum. In 1954 werd een middelbare meisjesschool toegevoegd. De groei van de school zorgde ervoor dat extra lesruimte moest worden gezocht, zoals in een nieuw aangebouwde vleugel, in de tot leslokaal omgebouwde kapel, in de "Villa Cecilia" naast de school op de Emmastraat, en in Laren, waar een tijdelijke dépendance later verzelfstandigde tot 'Laar en Berg'. 

Alberdingk Thijm College

In 1966 sloten de leerlingen uit HBS 6a bij wijze van examenstunt de school en spijkerden, terwijl de leerlingen en leraren buiten op 'de cour' zaten, boven de deur een nieuw naambordje: "Alberdingk Thijm College". Dat grapje werd in alle ernst overgenomen door het bestuur, zodat de school vanaf 1968 de naam van de 19e eeuwse schrijver en publicist J.A. Alberdingk Thijm draagt. 

De bouw van een nieuwe schoollocatie aan het Laapersveld

De mammoetwet van 1968 hervormde het onderwijs, dat vanaf nu werd ingedeeld in gymnasium, vwo, havo en mavo. Dat laatste na een fusie met de St. Catharinamavo. Leerlingenaantallen bleven groeien en nieuwe noodlokalen met de naam "oranjebouw" boden niet voldoende soelaas. Daarom werd begonnen met de bouw van wéér een nieuwe locatie. Dat werd een schoolgebouw aan het Laapersveld, waar vanaf 1975 de onderbouw gehuisvest werd. Het jaar daarna bereikte de school met 2400 leerlingen en 15 brugklassen haar grootste omvang.

In 2004 waren de leerlingaantallen afgenomen. De bovenbouwleerlingen verhuisden naar het Laapersveld en de in 1983 opgerichte internationale afdeling van het ATC bleef als zelfstandige school (International School Hilversum) op de Emmastraat gehuisvest.

Het Alberdingk Thijm College op het Laapersveld werd één van de eerste laptopscholen van Nederland. De school groeide in de loop der jaren weer. Uitbreiding kwam door nieuwbouw achter de school en het kantoorpand naast de school, dat prachtig verbouwd is met moderne kleurrijke lesruimtes met veel groen. De leerlingen uit 4 en 5 havo krijgen sinds dit jaar les op 'ATC Zuid', dat gevestigd is aan de Van Ghentlaan in Hilversum.

Toneel en muziek hebben altijd een grote rol gespeeld

De R.K. HBS was weliswaar één van de eerste "gemengde" katholieke scholen van Nederland, maar tot het midden van de jaren '50 werden jongens en meisjes in de pauze van elkaar gescheiden op aparte schoolpleinen. Theater speelden ze echter wel samen. De "Grote Avonden" waren tot het midden van de jaren '60 een fenomeen. Geregisseerd door Thom Ros en gekuist door moderator Servaas werden in de jaren '50 en '60 ieder jaar grote stukken opgevoerd in theater Gooiland. Later zette de toneelclub van geschiedenisleraar Henri Serné deze traditie vol enthousiasme voort met improvisatielessen en vaak zelfs meerdere producties per jaar.

In de afgelopen decennia kreeg muziek een prominente rol, onder andere tijdens ATC Live, dat eerst in de aula van de school en later in poppodium De Vorstin uitgroeide tot een jaarlijks groot evenement.

Activiteiten, excursies, strandwandeling en zomerschool

Activiteiten voor en door leerlingen maakten het Alberdingk Thijm College tot een school, waar leerlingen uit alle leerjaren op een prettige en ongedwongen manier met elkaar in contact komen. Talloze schoolkranten zijn gemaakt en jonge filmmakers leefden zich op school uit. Er waren sport- en schaakclubs, er werden toernooien georganiseerd en de school nam altijd deel aan regionale- en landelijke sportwedstrijden. Ook leerlingencommissies, zoals een leerlingenraad, een feestcommissie en een kantinecommissie, kwamen en gingen.

Excursies zijn altijd een onderdeel van de wisselende onderwijsprogramma's geweest. Schoolkampen, uitwisselingen met buitenlandse scholen en studiereizen waren voor velen een welkome afwisseling van de dagen in de schoolbanken. Alle gymnasiasten gingen in hun vijfde leerjaar naar Rome en een 'brugger' is pas echt thuis op het ATC als hij op schoolkamp naar Texel geweest is.

Tijdens de traditionele strandwandeling gingen generaties ATC-ers sinds 1969 op één van de laatste schooldagen lekker uitwaaien aan zee. 

Zomerschool

Ook de zomerschool is zo'n echte ATC-uitvinding. Al sinds de jaren '70 krijgen leerlingen die een vak moeten bijspijkeren in de laatste weken voor de vakantie extra lessen. Voor de andere leerlingen bestaat dan de ruimte om leuke dingen te doen. De zomerschool werd altijd feestelijk afgesloten.
De afgelopen jaren bestond de afsluiting van de zomerschool uit presentaties van de verschillende projecten en een door de Oudervereniging georganiseerde barbecue voor leerlingen, ouders en medewerkers.