Zaterdag 14 januari was de jaarlijkse Open dag. De docenten presenteerden hun vakken​ en beantwoordd​en alle vragen. Je kon een rondleiding door de school krijgen van een brugklasleerling, die uit eigen ervaring van alles over het ATC vertelde, of je kon zelf op onderzoek uitgaan. Het was mogelijk om aan de hand van een puzzeltocht de hele school te bekijken. In diverse lokalen lagen leuke boeiende opdrachtjes klaar. Als deze goed werden uitgevoerd kon een presentje opgehaald​ worden.

De directie, de oudervereniging en de leerlingenraad waren aanwezig om iedereen van informatie te voorzien. Op vastgestelde tijden waren er presentaties van de schoolleiding in de collegezaal, concerten in het muzieklokaal en een toneeloptreden in de gymzaal. Het was ook dit jaar weer een bijzonder leuke dag, zowel voor de bezoekers als de medewerkers.​ 

 

 

open dag welkom 600x

Woensdag 18 januari 2023 was er een open lesmiddag voor de leerlingen uit groep 8.


Donderdag 26 januari 2023
(19.45 uur) is er een voorlichtingsavond voor ouders. Het is niet nodig om u voor deze avond in te schrijven.