youssef atcpet 200x


Youssef Douzi is een oud ATC-leerling en geboren en getogen Hilversummer. Hij zet zich vol overgave in voor het welzijn van jongeren op het ATC, jongeren in Hilversum en jongeren daarbuiten. Op het ATC is hij een paar dagen per week leerlingbegeleider. Hier begeleidt hij leerlingen op het mentale vlak, met hun schoolloopbaan en met hun persoonlijke ontwikkeling.

Door zijn eigen levensverhaal te vertellen, dat vele hobbels heeft gekend, wil Youssef anderen de ruimte geven om hun verhaal te delen. Jongeren kroppen hun gedachten, gevoelens en emoties vaak op, zitten in een soort bubbel en lopen daarom vast. Ze vinden het moeilijk om zich te uiten. Zodra ze de verhalen van een ander herkennen valt er een last van hun schouders. Dan kunnen ze hun verhaal wel kwijt en ontstaat er verbinding.

Daarnaast heeft Youssef een eigen onderneming. Hij verzorgt trainingen op scholen en bij verschillende organisaties binnen en buiten het Gooi.

Bovendien heeft hij een missie om zich in te zetten voor de jongeren in Hilversum.'‘Ik vind het belangrijk dat je leefomgeving ook een plek is waar je je volle potentie kunt benutten, een fijne plek waar je trots op bent. Hiervoor is het wel van belang dat diezelfde leefomgeving inspireert en toegankelijk is voor alle jongeren om aan deel te nemen’.

Onder andere door zijn toedoen is ‘Young Hilversummers’ (YH) ontstaan, een platform voor en door jongeren, want zij zijn niet alleen de toekomst, ze geven vorm aan de toekomst. 'YH' wil van Hilversum een plek maken waar jongeren en ‘youngprofessionals’ zich thuis voelen, waar ze zich kunnen ontwikkelen, eigen projecten starten en leren netwerken. Elke Hilversumse jongere is welkom om zich aan te sluiten. De focus ligt op jongeren tussen de 14 en 28 jaar.

Er staan vier onderwerpen centraal: Kunst & Media, Cultuur & Maatschappij, Sport & Games en Werken & Ondernemen. Voorbeelden van activiteiten zijn:

Lab Mediaplein talks: een project dat ontstaan is door samenwerking tussen de lokale media, Beeld & Geluid en 'Young Hilversummers'. Het doel is om Hilversumse jongeren hun talent en passie voor de camera te laten ontwikkelen en daarmee Hilversum als mediastad op de kaart  te zetten.

YH zoekt veelal samenwerking met het maatschappelijke veld of het bedrijfsleven en brengt de jongeren hiermee in contact. Vele toffe projecten zijn door deze verbinding al ontstaan. 

Pizza en Politiek: Raadsleden en jongeren gaan met elkaar in gesprek.
Begin november vond er een speciale avond plaats in de Vorstin. Samen met een groep van tien jongeren heeft Youssef zes weken lang toegewerkt naar een avond waar de lokale politiek en jongeren elkaar konden ontmoeten. Dit is ontstaan i.s.m. de gemeenteraad, die unaniem een motie heeft aangenomen om dit event door jongeren vanuit ‘YoungHilversummers’ op te laten zetten. Uiteindelijk waren er meer dan 100 mensen in de Vorstin aanwezig. De jongeren konden zich op deze manier echt verdiepen in de -lokale- politiek, maar andersom konden ook de raadsleden zich meer in de leefwereld van jongeren verdiepen. Er ontstond deze avond een prachtige verbinding. Op naar de volgende bijeenkomst!

‘’Door lokale en informele netwerken in te zetten kunnen we ervoor zorgen dat jongeren, die buiten de boot vallen, aansluiting kunnen vinden. Ik zeg altijd: Niets is onmogelijk. Laten we meer oog voor hebben voor elkaar, niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen. Dan krijgen we een mooiere toekomst. En die toekomst is nu!’’

We zijn natuurlijk heel trots op Youssef. Wat is hij goed bezig met de jongeren om hem heen!

Foto-impressie