science fair 400x153

 

De afgelopen twee weken zijn de derde klassen druk bezig geweest met de voorbereidingen van de Science Fair. Ze hebben in groepjes van 2 of 3 personen een natuurwetenschappelijk onderzoek opgezet en uitgevoerd. Het leuke hieraan is, dat ze binnen bepaalde kaders een onderzoek kunnen doen naar iets waar hun interesse naar uitgaat. 

Tijdens de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek hadden de leerlingen de tijd om één van de onderzoeksvragen te beantwoorden door middel van onderzoek of bijvoorbeeld door het bouwen van een model om de werking te laten zien van een voorwerp of ‘verschijnsel’.  De leerlingen konden uit onderzoeksvragen kiezen die door de Binas-sectie aangeleverd waren. Hieronder een aantal voorbeelden: 

 • Hoe werkt een auto op zonnepanelen?​  
 • Wat is de optimale invalshoek\kleur\intensiteit van licht op zonnepanelen? 
 • Hoe werkt een windturbine?​  
 • Hoe werkt een zonneboiler of een zonneoven?​  
 • Hoe werkt kernenergie (kernsplijting), en is dit een goede techniek voor een duurzame toekomst?​  
 • Hoe werkt kernfusie, en is dit een goede techniek voor een duurzame toekomst?​  
 • Hoe werkt geoengineering, en is dit een goede techniek voor een duurzame toekomst?​  
 • Hoe kun je een duurzamere variant maken van een plastic gesealde verpakking?​  
 • Hoe kunnen we op het ATC beter plastic scheiden dan het huidige systeem?​  
 • Welke (schadelijke) aerosolen zitten in deodorant?​  
 • Wat voor rol kunnen algen in de toekomst voor gebruiken met betrekking tot de energietransitie?​  
 • Hoe kan biomassa bijdragen aan een klimaatbewuste energietransitie?​ 
 • Wat is het rendement van een auto op waterstofgas?​  
 • Hoe maak je biobrandstof/bioethanol uit wc-papier?​  
 • Hoe maak je een vleesvervanger?​  
 • Wat is de invloed van de hoeveelheid glycerine op het maken van een bioplastic?​  

Dit project is opgezet om kennis te maken met het bovenbouwvak NLT (natuur, leven en techniek). De resultaten werden door de leerlingen aan hun ouders/verzorgers, vrienden en docenten gepresenteerd. 

 

Foto-impressie