Tijdens de biologieles is de eerste klas momenteel bezig met microscopie. Na een uitgebreide uitleg hoe de microscoop werkt en wat je er allemaal mee kunt doen zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan. Met de microscoop kun je alleen dingen bekijken die heel erg dun zijn en waar licht doorheen kan vallen. Alles wat je wil bekijken moet dus enigszins doorzichtig zijn. Er moet daarom een preparaat gemaakt worden. Dat doe je door een druppel water op een objectiefglas te doen. Het voorwerp dat bekeken wordt leg je in deze druppel water. Daarna gaat het dekglaasje erop.
 
De eerste les werd een waterpestblaadje onderzocht. Dit plantje komt veel in sloten voor. De leerlingen verdiepten zich in het aantal cellen. Ze moesten de specifieke kenmerken vinden en vervolgens omschrijven.
 
Vandaag werd het eigen wangslijmvlies bekeken op een 400x vergroting. Van één van de cellen moesten de leerlingen een tekening maken. Later dit jaar gaan de leerlingen hier verder mee aan de slag. Dit is ook een voorbereiding op meer specifieke en uitgebreidere onderzoeken die later in de bovenbouw plaats zullen vinden.