young voice

 

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is het moment dat de bovenbouwleerlingen toetsweek hebben. Deze week zijn de laatste voorbereidingen hiervoor in de klas. Toch is er tijdens de les Maatschappijleer in 4 havo en 4 vwo aandacht aan de verkiezingen besteed.

Met de stemhulp 'Young Voice' konden de leerlingen onderwerpen kiezen die voor hen van belang zijn. Bij elk onderwerp werden stellingen gepresenteerd, waarbij je kon aangeven of je het eens of oneens bent. Elke stelling werd toegelicht aan de hand van een kort filmpje, waarin uitgelegd wordt wat nu de situatie is. Belangrijke voor- en tegenargumenten werden ook aangegeven. Nadat er 20 of meer stellingen waren beantwoord, ontving de leerling een overzicht van welke politieke partijen het beste aansluiten bij zijn/haar standpunten.

Deze les sloot goed aan op de excursie naar de politiek Den Haag van twee weken geleden.

 

schermafbeelding 2023 11 15 om 15.56.46