Op de laatste dag van de Zomerschool maken de leerlingen een eindtoets over de lesstof, die tijdens het bijspijkerprogramma aan bod is gekomen. De Zomerschool wordt voor alle leerlingen en hun ouders afgesloten met een feestelijke barbecue op het schoolplein georganiseerd door de oudervereniging. Het is ieder jaar weer een mooie afsluiting van het schooljaar!