Alle leerlingen werken met een Macbook. Als er iets mis is, kan één van de laptopdoktoren ​Lennart Bon of Taco Carlier meestal meteen een reparatie uitvoeren. Ook zorgen zij ervoor dat alle programma’s die je nodig hebt op de laptop staan. De laptop wordt betaald via het laptopfonds.

lennart bon     taco carlier

Lennart Bon              Taco Carlier

Wat zijn de voorwaarden?
De laptops worden voor een periode van drie jaar via school geleased en worden na afloop van deze periode eigendom van de leerling.

Verzekering
De laptops zijn door de school drie jaar tegen diefstal en schade verzekerd. Er wordt geen geld uitgekeerd, maar de laptop wordt gerepareerd of vervangen door een zelfde of soortgelijk model. Uitgangspunt is dat de leerling zorgvuldig omgaat met de laptop. Mocht anders blijken, dan zal de schade verhaald worden.

Als de laptop binnen of buiten schooltijd kapot gaat, bijvoorbeeld als hij gevallen is, wordt dat vergoed?
Ja. De school draagt zorg voor reparatie. De school gaat er wel vanuit, dat de leerling voorzichtig met de laptop omgaat. Bij schade moet aantoonbaar zijn dat geen sprake is van nalatigheid door de gebruiker.

Werken de leerlingen de hele les op de computer?
Nee, dit wisselt per les, het gaat om effectieve inzet van de laptop. We streven naar gemiddeld een kwartier per les. In de overige tijd werken de leerlingen met het (werk)boek, krijgen ze klassikaal instructie en uitleg, maken ze schriftelijke aantekeningen en overleggen ze in tweetallen of kleine groepjes.

Krijgen de leerlingen nog wel schoolboeken?
De leerlingen werken met klassensets, werkboeken en digitaal lesmateriaal.

Wordt het niet erg zwaar voor de eersteklassers: boeken plus laptop?
Nee, de uitgevers van onze leermethodes hebben ervoor gezorgd dat de boeken op pdf-bestanden worden geleverd. Dit zijn digitale bestanden van de leerboeken die de leerlingen op hun laptops kunnen downloaden. Verder wordt er in de klas met klassensets gewerkt, werkboeken en andersoortig digitaal lesmateriaal. De leerlingen nemen hun tekstboeken dus niet mee naar school.

Is het niet gevaarlijk een leerling met een laptop over straat te sturen?
De laptop zit in een onopvallende beschermhoes, waardoor de keuze voor een rugzak of schoudertas vrij blijft en deze dus niet opvalt. Tot op heden hebben we geen gevallen van diefstal meegemaakt.

Zijn de laptops niet erg interessant voor dieven?
De laptop wordt duidelijk gemerkt (het apparaat zelf en softwarematig). Daardoor wordt het apparaat onaantrekkelijk voor dieven. De laptop is overigens standaard ook verzekerd tegen diefstal.

Indien de laptop crasht en je gemaakte huiswerk is weg: hoe wordt dit opgelost?
Het is de bedoeling dat leerlingen van hun werk regelmatig een back-up maken. Dit kan op de USB-stick, per e-mail of in de digitale leeromgeving. De school zorgt ervoor dat een back-up van het werk van de leerlingen op de digitale leeromgeving bewaard wordt. Als opgegeven huiswerk toch (deels) verloren raakt door een computercrash, dan zal er in overleg met de docent een oplossing worden gezocht.

Is het toegestaan om andere software op de laptop te installeren? (spelletjes e.d.)
Dit is niet verboden, maar op school spelletjes spelen is natuurlijk niet toegestaan. Indien de andere software of een virus de laptop onbruikbaar maakt voor educatief gebruik, dan wordt het oorspronkelijke image teruggeplaatst, zodat het schoolwerk weer met de laptop gedaan kan worden.