De nieuwe onderwijswet regelt dat het niet betalen van een vrijwillige ouderbijdrage door de ouders voor een bepaalde activiteit, niet mag leiden tot het uitsluiten van een leerling voor de betreffende activiteiten. Dit is geheel in lijn zoals het ATC hier al jaren mee omgaat.

De bekostiging van het voorgezet onderwijs in Nederland gebeurt door de overheid. Deze financiering is niet voldoende om te werkelijke kosten te dragen. Voor de activiteiten die het ATC buiten het verplichte onderwijsprogramma organiseert en de dienstverleningen die niet onder een speciale categorie vallen is de bijdrage van ouders onmisbaar. Het ATC wil dat al onze leerlingen kunnen deelnemen aan genoemde activiteiten en gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.

Activiteiten

De activiteiten die het ATC buiten het verplichte onderwijsprogramma organiseert zijn onder andere; buitenlandexcursies, talenexcursie, dagexcursies, musea bezoeken, vakgerichte workshops, vrijdagmiddagactiviteiten, sportdagen, zomerschool, loopbaanoriëntatie en begeleiding, theater en dansactiviteiten etc.

 

Algemene schoolkosten

Het ATC verleent de leerlingen een aantal diensten, die niet onder een specifieke categorie vallen en moeilijk te specificeren zijn. De algemene schoolkosten worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin een geleding van ouders vertegenwoordigd is. De algemene kosten bedragen € 139,-.

Op deze algemene schoolkosten ontvangt u een korting wanneer u twee of meerdere kinderen op één van de de Alberdingk Thijmscholen voortgezet onderwijs heeft. Zie voor meer informatie het kopje hieronder.

Om de organisatie van het Alberdingk Thijm College te kunnen bekostigen wordt een kleine administratieve bijdrage gevraagd van
€ 5,-.

Mac Books

Als onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage, sluiten de ouders een huurovereenkomst voor een laptop af. Het leasebedrag is     € 1345,-. U ontvangt de factuur in Wis-Collect. Hier kunt u aangeven of u dit bedrag in één keer of in termijnen wilt voldoen. Na volledige betaling is de Mac Book eigendom van de leerling.

In de huurkoopovereenkomst, in geval van betaling in termijnen, wordt vastgelegd dat de laptop en toebehoren gedurende drie jaar door de school aan de leerling (vertegenwoordigd door zijn/haar verzorgers of ouders) wordt verhuurd afhankelijk van de betalingstermijn.

Gedurende drie jaar draagt de school zorg voor de software, uitgebreide garantie en verzekering, technische ondersteuning en in voorkomende gevallen reparatie op school.

Kortingsregeling

Voor het schooljaar 2024/2025 is de korting als volgt vastgesteld: Als u twee of meer kinderen heeft op één van de voortgezet onderwijs scholen van de Alberdingk Thijm Scholen dan geldt er een korting. Bij twee kinderen geldt een korting van € 60,- en bij drie of meer kinderen een korting van € 90,- per kind.

Indien u als ouder werkzaam bent op één van de VO-scholen van de Alberdingk Thijm Scholen ontvangt u een personeelskorting. Als u hier recht op heeft, kunt u dit per e-mail aangeven bij Simone Eggens-Haverkamp (s.eggens-haverkamp@atscholen.nl). Ook voor andere vragen omtrent betaling kunt u bij haar terecht.