Onderzoeken binnen en buiten de school

Leren onderzoeken neemt een belangrijke plaats in, in onze maatschappij. Het ATC zet zich dan ook in de leerlingen hier zo vaardig mogelijk in te maken. Zowel bij de verschillende bètavakken als buiten de school tijdens excursies, maken leerlingen op het ATC kennis met het doen van (natuur-)wetenschappelijk onderzoek. Dat doen we in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek en NLT.

Bètavakken in de onderbouw

De basis voor de onderzoeksvaardigheden wordt gelegd in de onderbouw:

Klas 1:  

Alle leerlingen volgen het vak biologie. Hierbij leren zij niet alleen hoe levende wezens zijn gebouwd en functioneren, maar ook hoe een goed onderzoek bij kan dragen aan de kennis hierover.


Klas 2 en 3:

Bij de vakken natuur-, scheikunde en techniek wordt er middels experimenten en onderzoeken onder andere geleerd hoe de aarde is opgebouwd uit atomen en moleculen, waarbij krachten en energie een rol spelen.


Afsluiting jaar 3:

De leerlingen doen een onderzoek voor een bètavak en presenteren hun bevindingen tijdens de explosieve Science Fair!

Bètavakken in de bovenbouw


In de bovenbouw kunnen de leerlingen naast de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde kiezen voor Natuur, Leven en Technologie (NLT) als examenvak. Hier komen alle bètavakken samen, waarbij de leerlingen naast het doen van onderzoek leren hoe de moderne (natuur-)wetenschap en technologie het dagelijks leven beïnvloeden. Ook bij de afzonderlijke vakken wordt de wetenschap binnen de school gehaald. Zo is er een samenwerking met het HiSPARC project in Amsterdam, waarbij met hulp van een detector, die op het dak van de school staat, kosmische straling gemeten wordt.

Het bèta onderwijs in de bovenbouw wordt afgesloten met een profielwerkstuk en op het vwo met een reis naar CERN in Geneve om de deeltjesversneller met eigen ogen te zien.

Foto-impressie