Op het Alberdingk Thijm College krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen. We zijn een school voor havo, atheneum en gymnasium, waar leerlingen zich voorbereiden op de wereld van morgen.

Brugperiode drie jaar

 
Kinderen die naar de middelbare school gaan, zijn nog volop in ontwikkeling. We nemen daarom de tijd om te ontdekken wat de mogelijkheden van iedere leerling zijn. Dat doen we tijdens de brugperiode, van het eerste tot en met het derde leerjaar. In overleg met de basisschool en op grond van het advies wordt een leerling in de eerste klas van de havo, het atheneum of het gymnasium geplaatst. ​Een toelichting op de richtlijnen voor plaatsing is te vinden onder aanmeldings- en toelatingsbeleid.

Tijdens de brugperiode is het mogelijk dat een leerling van niveau wisselt. Als we zien dat je meer aankunt, kun je opstromen, bijvoorbeeld van de havo naar het atheneum, of van het atheneum naar het gymnasium. Andersom kan ook. Als de havo niet haalbaar blijkt, is doorstroom naar de Alberdingk Thijm Mavo mogelijk. Ook hier geldt: de leerling stroomt door en blijft niet zitten, zodat de kans op succes groter is.

What really matters: kwaliteit, rust en keuze


Er is veel aandacht voor de hoge eisen die jongeren aan zichzelf stellen. Meer dan vroeger zijn ze al op jonge leeftijd bezig met het idee goede cijfers te moeten halen en interessante dingen te moeten ondernemen om later succesvol te kunnen zijn. In combinatie met lange lesdagen en veel huiswerk kan dit stress in de hand werken. Op het ATC hebben we een dagindeling waarin ruimte is voor 'What really matters': mogelijkheden om je te ontwikkelen in een richting die per leerling anders mag en kan zijn, focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit aan vakken en meer ruimte voor specifieke begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

's Ochtends later starten

Het vakkenpakket is een evenwicht tussen theoretische- en praktische vakken. We streven naar een aanbod van lessen dat meegroeit met de ontwikkeling van de leerlingen. Op het moment dat het analytisch denkvermogen van de leerling toeneemt, komen er meer theoretische vakken op het programma. In het algemeen wordt de nadruk in de onderbouw meer gelegd op algemene ontwikkeling dan op feitenkennis.


Daarnaast hebben we, vanuit de wens onze leerlingen rust te bieden, ervoor gekozen het rooster zo op te bouwen dat de leerlingen in de brugklas regelmatig het tweede lesuur beginnen. Deze leerlingen zijn doorgaans om 14.30 uur uit. Dit geeft hen de mogelijkheid om aansluitend aan de lesdag hun huiswerk op school te maken in het StudieLAB. Met deze indeling van de schooldagen streven we naar een tegemoetkoming in het bioritme van adolescenten en naar een balans tussen school, privé, sport en gezin.


Tenslotte bieden we per leerjaar een aantal keuzevakken, waardoor leerlingen zich in een bepaalde richting kunnen ontwikkelen. Voor een deel zelf invulling geven aan je agenda vergroot de autonomie, motivatie en betrokkenheid.