Kunst- en cultuuronderwijs, muziekoptredens en theatervoorstellingen, ontdek jouw talenten  op het ATC.

​Kunstvakken in de onderbouw

De basis voor de doorlopende leerlijn wordt gelegd in jaar 1 en 2. De leerling oriënteert zich tijdens deze twee jaren op de volgende aangeboden kunstrichtingen: muziek, beeldende vorming, audiovisueel en drama.

In jaar 3 verschuift de oriëntatie naar het vaststellen van je eigen talent op dit gebied. Er wordt samenwerking gezocht met culturele instellingen op het gebied van literatuur, cultureel erfgoed, muziek, theater, dans, film en beeldende kunst.

Kunstvakken in de bovenbouw


In de bovenbouw volgen alle leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo het verplichte vak culturele kunstzinnige vorming (CKV). Daarnaast hebben leerlingen binnen het profiel Cultuur en Maatschappij (C & M) een bewuste keuze gemaakt voor het volgen één van de examenvakken: muziek, beeldend of audiovisueel. Binnen het profiel E & M (Economie en Maatschappij) kan één van deze vakken gekozen worden in de vrije ruimte.

Leerlingen op de havo en het vwo kunnen het vak kunst als examenvak kiezen. Dit vak bestaat uit twee onderdelen, een praktisch deel en een theoretisch deel. Als praktisch deel kiest de leerling voor één van de volgende vakken: beeldend, muziek of audiovisueel.

Dit deel wordt afgesloten met een speciale avond voor familie en vrienden waar de leerlingen laten zien en horen wat ze geleerd/gemaakt hebben. Beeldend en audiovisuele vorming maken een eindexamenexpositie op ATC Zuid en de muziekleerlingen geven een eindconcert in De Vorstin.

​​Het theoretisch deel heet kunst algemeen. Bij kunst algemeen wordt de kunst en cultuur bestudeerd vanuit verschillende disciplines: beeldende kunst, architectuur, film, theater, muziek en dans. Dit gedeelte wordt afgesloten met een centraal examen.

museum bb

Culturele en kunstzinnige vorming


In de bovenbouw van de havo en het vwo krijgen de leerlingen het verplichte vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). Het gaat bij CKV vooral om actieve cultuurdeelname. Bij dit vak leren de leerlingen niet alleen de verschillende kunstdisciplines kennen, ze gaan het ook daadwerkelijk beleven. Het belangrijkste doel is dat de leerlingen het theater, de concertzaal of het museum echt ingaan zodat ze de kunst zelf ervaren en beleven.​