Met het ouder worden van de leerling, wordt het steeds belangrijker om autonomie te hebben. Dit komt de motivatie voor het gekozen vak of onderdeel ten goede.

In de loop van de onderbouw zullen de leerlingen daarom meer keuzes kunnen maken. We bouwen het keuzeprogramma in de onderbouw op, waarna de leerlingen in de bovenbouw een eigen profiel kiezen.

Zo kiest de leerling in klas 1 zijn eigen invulling van de vrijdagmiddag (Vrijdag Middag Activiteiten) en wordt er in klas 2 een keuze gemaakt tussen de moderne vreemde talen. In klas 3 krijgt de leerling de mogelijkheid om zijn of haar eigen programma te bepalen. Op de dinsdagmiddag kiest de leerling zijn of haar eigen les (DinsdagMiddagModule) en maakt daarnaast een keuze voor een verdiepingsvak uit de volgende praktijkvakken: beeldende vorming, muziek, drama, audiovisueel, bewegingsleer en techniek.