Internationalisering en tweetaligheid

Internationalisering en tweetaligheid zijn een speerpunt van alle Alberdingk Thijm Scholen. Op het ATC krijgt tweetaligheid vorm in de English Immersion Classes. Internationalisering betekent ook dat we graag over de grenzen heenkijken “international minded” willen zijn. We willen andere culturen leren kennen en waarderen. Zo worden we ons ervan bewust dat de wereld veel groter is dan de community waarin wij opgroeien.

Door beter te begrijpen hoe onze leefomgeving en wereldbeeld verschillen van die van mensen uit andere culturen, zijn we ook beter in staat om ons met die anderen te verbinden. Daarom gaan we op excursie naar andere plekken op de wereld, zoals Londen, Berlijn, Münster, Keulen, Xanten, Trier, Luik, Barcelona, Rome, Elba, Schotland, Praag en Athene.

We nemen regelmatig deel aan de World Scholar's Cup. Dat is een internationaal programma waarin studenten, soms wel uit 82 verschillende landen, worden aangemoedigd om te discussieren en debatteren over actuele onderwerpen.

Er wordt ook aan verschillende andere internationale toernooien meegedaan. Regelmatig ontvangen de AT-scholen ook studenten uit het buitenland. 

wsc 350  wsc4 copy  wsc8a copy