Internationalisering en tweetaligheid

Internationalisering en tweetaligheid zijn een speerpunt van alle Alberdingk Thijm Scholen. Op het ATC krijgt tweetaligheid vorm in de English Immersion Classes. Internationalisering betekent ook dat we graag over de grenzen heenkijken “international minded” willen zijn. We willen andere culturen leren kennen en waarderen. Zo worden we ons ervan bewust dat de wereld veel groter is dan de community waarin wij opgroeien.

Door beter te begrijpen hoe onze leefomgeving en wereldbeeld verschillen van die van mensen uit andere culturen, zijn we ook beter in staat om ons met die anderen te verbinden. Daarom gaan we op excursie naar andere plekken op de wereld, zoals Londen, Berlijn, Münster, Keulen, Xanten, Trier, Luik, Barcelona, Rome, Elba, Schotland, Praag en Athene.

We nemen regelmatig deel aan de World Scholar's Cup en andere internationale toernooien. Regelmatig ontvangen de AT-scholen ook studenten uit het buitenland. 

wsc 350  wsc4 copy  wsc8a copy

Robert Storms Foundation

Voor leerlingen in de examenklas, die van plan zijn in het buitenland te gaan studeren of aan een internationaal project mee te gaan doen, stelt de Robert Storms Foundation van de Alberdingk Thijm Scholen jaarlijks tien studiebeurzen beschikbaar van maximaal 2.000 euro.