​​​​​​​Verder kijken dan je eigen grenzen en je blikveld verruimen. Ambitieuze leerlingen kiezen op het Alberdingk Thijm College voor het gymnasium. Als gymnasiast leer je Grieks en Latijn, talen die niemand meer spreekt, maar waarvan je nog wel veel sporen terugvindt in onze cultuur en taal. Ook bestudeer je de klassieke oudheid, want wie begrijpt hoe het vroeger was, kan daar in de wereld van morgen zijn voordeel mee doen. Ook bij andere vakken word je uitgedaagd. Met spannende sommen of ingewikkelde proeven bij de exacte vakken ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden. En met behulp van je laptop heb je veel mogelijkheden om creatief en ondernemend te zijn. Daarnaast is het fijn dat je op het ATC je vrienden en vriendinnen, die een andere richting hebben gekozen, kunt blijven zien.

Romeinen en Grieken

Het Gymnasium op ATC Hilversum is een afdeling, waar je naast het normale vwo-onderwijs ook les krijgt in Grieks en Latijn. Niet alleen bij Grieks en Latijn, maar ook bij de andere vakken krijg je van alles te horen over de Romeinen en de Grieken, hun goden en helden, uitvindingen, ideeën en geschiedenis.

Ieder schooljaar worden er vier Gymnasiummiddagen georganiseerd. Voor de leerlingen uit klas 1 t/m 6, die Latijn en Grieks volgen, zijn er leuke activiteiten zoals een klassiek filmfestival, een spannende quizavond of een groot spel waarbij de klassen de strijd met elkaar aangaan. Je leert dan ook andere gymnasiumleerlingen op school kennen.

Om een goed idee te krijgen van de manier waarop de Romeinen leefden, gaan we ieder schooljaar op excursie naar plaatsen waar je kunt zien hoe ze vroeger woonden en werkten. In de onderbouw gaan we naar Xanten en in de vijfde klas een week naar Rome.

​Uitdagende vakken


Als gymnasiast word je niet alleen bij Grieks en Latijn uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Ook alle andere vakken volg je op vwo-niveau, of zelfs hoger. Bij design zet je slimme ideeën en ontwerpen om in concrete producten. Bij biologie en natuur- en scheikunde leer je door goed onderzoek te doen en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

In de bovenbouw leer je programmeren bij het vak informatica, kies je voor extra uitdagende wiskunde-D, of zet je jouw gedachtes om in film bij het vak audiovisuele vormgeving.

In de English Immersion Classes vergroot je je beheersing van de Engelse taal, en wie dat wil kan in de bovenbouw voor Duits, Engels, Frans of Spaans extra internationaal erkende taaldiploma's halen. 

De onderbouw

Het gymnasium in de onderbouw bereid je in drie leerjaren voor op de eisen van het examenprogramma in de bovenbouw: je leert zelfstandig studeren, waarbij zowel bij Latijn als bij Grieks van meet af aan het begrip van teksten wordt ontwikkeld.

  • In de brugklas krijg je drie uur Latijn per week. Je leert de basisgrammatica en er is veel aandacht voor het dagelijks leven van de Romeinen. Het vak geschiedenis besteedt ook ruim aan dacht aan de oudheid, zodat beide vakken elkaar aanvullen en versterken.
  • In het tweede leerjaar wordt bij Latijn de grammatica verder uitgebouwd en krijg je inzicht in het ontstaan van de Romeinse provincies. Ook krijg je voor het eerst Grieks. Na het leren van het Griekse alfabet zet je de eerste stappen op het terrein van zinsbouw en vormleer en word je verrast door de verhalen uit de Griekse mythologie.
  • In het derde leerjaar volg je eveneens Latijn en Grieks. Aan het eind van het jaar maak je de keuze of je doorgaat met beide talen of met één van beide. Voor een gymnasiumdiploma dien je in ieder geval in één van de klassieke talen eindexamen te doen.​

De bovenbouw

Het gymnasium in de bovenbouw (klas 4 t/m 6) bereidt de leerlingen voor op het eindexamen Latijn en/of Grieks. In het vierde jaar wordt de grammatica afgesloten en bestudeer je voor het eerst de originele teksten. Voor het eindexamen wordt een keuze gemaakt uit de kernauteurs zoals Ovidius, Livius en Cicero bij Latijn en Herodotos, Homeros of Euripides bij Grieks.​

In de bovenbouw volgen de gymnasiasten het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). Dit vak ondersteunt de lessen Grieks en Latijn en bereidt de leerlingen voor op de reis naar Rome in het vijfde leerjaar. Belangrijkste aandachtsvelden bij KCV zijn: het drama, het klassieke verhalengoed, de klassieke architectuur en de beeldende kunst.

Instromen

​​Leerlingen, die in de eerste klas atheneum doen, kunnen ook in de tweede klas starten met Latijn. Wanneer je in staat en bereid bent om een extra lesprogramma Grieks te volgen, kun je ook opstromen naar de volwaardige gymnasiumopleiding.