Communiceren in het Engels wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld in je vervolgopleiding, maar ook in de geglobaliseerde samenleving. Op het ATC hebben we daarom de English Immersion Classes (EIC): vakken waarbij de voertaal Engels is. In ons taalonderwijs gaan we uit van het inzicht dat taalverwerving een natuurlijk proces is. Leerlingen maken zich op natuurlijke wijze een nieuwe taal eigen door deze taal te lezen, horen en na te bootsen. Door deze ‘onderdompeling’ wordt communiceren in het Engels laagdrempelig en leuk.

Het EIC-programma bestaat voor het atheneum en gymnasium uit humanities (vanaf klas 2, geschiedenis en aardrijkskunde), biologie, drama en muziek. Op de havo bestaat het EIC-programma uit lichamelijke opvoeding, drama en muziek. Zo wordt communiceren in het Engels al snel vanzelfsprekend.

Leerlingen, die nog beter willen worden in de Engelse taal, kunnen in de bovenbouw in speciale lesgroepen nog verder studeren voor het Cambridge Certificate.