Vanaf klas vier volgen de leerlingen een profiel. Hun vakkenpakket bestaat dan uit:
• Een gemeenschappelijk deel. Dit betreft vakken die alle leerlingen volgen.
• Een profieldeel. De leerlingen kiezen één van de volgende profielen:
    - Cultuur en Maatschappij
    - Economie en Maatschappij
    - Natuur en gezondheid
    - Natuur en Techniek
• Keuze-examenvak(ken)
• Een vrij deel. Leerlingen kunnen in dit vrije deel hun pakket aanvullen met een extra vak naar keuze. 

lln bb staand 1000

Tweede Fase

Vanaf klas 4 begint het examentraject, ook wel de Tweede Fase genoemd. Leerlingen in 4 vwo krijgen nog een rapport mee. Vanaf 4 havo en 5 vwo is de leerling bezig met “het vullen” van zijn examendossier. Het examendossier bestaat uit de behaalde resultaten voor onderdelen van het schoolexamen. Dat kunnen toetsen of praktische opdrachten zijn. Daarnaast maken de leerlingen een profielwerkstuk, een groot onderzoek.

Wanneer het examendossier volledig is, nemen de leerlingen in het laatste leerjaar deel aan het Centraal Examen (CE).