Leerlingen, die behoefte hebben aan bijzondere begeleiding op mentaal-psychologisch vlak, worden via de zorgcoördinator verder geholpen.

De zorgcoördinator begeleidt leerlingen, die door buitenschoolse en of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan en kan onderzoeken of een leerling moet worden doorverwezen naar externe hulpverlening of ander onderwijs.   

 

De zorgcoördinator treedt ook op als vertrouwenspersoon. De zorgcoördinatoren op het Alberdingk Thijm College aan het Laapersveld zijn Colette Brouns en Gina Post.
Op ATC Zuid aan de Van Ghentlaan is dat Marjan Kemp.

Ze zijn telefonisch te bereiken op 035-6729900 (ATC) of 06-81565764 (Colette) en 06-31908456 (Gina) en 06-18073410 (Marjan) en per e-mail via zorgatc@atscholen.nl.

 


colette brouns 150x        gina post 150       marjan kemp zorgcooridnator150x

 Colette Brouns              Gina Post                      Marjan Kemp