Op het Alberdingk Thijm College kennen we een lange traditie van de zomerschool aan het einde van leerjaar 1 en 2. Dit is een bijzonder onderwijsconcept, dat tegemoet komt aan de interesses en behoeften van leerlingen. Gedurende zeven dagen volgen leerlingen twee projecten of een bijspijkerprogramma in een kernvak.

De projecten zijn voor leerlingen, die aan het einde van het schooljaar voldoen aan de overgangsnormen. Ze gaan zich een aantal dagen bezighouden met onderwerpen en activiteiten die hen aanspreken. De projecten duren drie dagen en zijn actieve groepsopdrachten.

Projecten, die worden aangeboden, zijn bijvoorbeeld een stop-motion film maken over een historische gebeurtenis, een bootcamp in het bos, tijdens een kanotocht geologisch onderzoek doen naar de veengebieden, zeilen, suppen, fotograferen, improvisatietheater, een zomerhit schrijven, Spaans koken, een reisverslag filmen van een tripje naar een Duitse stad, geocoaching, tekenen en programmeren met Python.

Het bijspijkerprogramma in een kernvak (Nederlands, Engels en wiskunde) is voor leerlingen die alsnog kunnen voldoen aan de overgangsnormen door een voldoende te halen voor een kernvak waar ze aan het einde van het schooljaar niet voldoende voor staan, en voor leerlingen die in samenspraak met school ervoor kiezen om hun basis te versterken.Tijdens een bijspijkerprogramma volgen de leerlingen gedurende zes dagen een intensief lesprogramma in kleine groepen. Het programma richt zich op de theorie die in dit schooljaar aan bod is gekomen en noodzakelijk is voor een goede basis en aansluiting op het volgende schooljaar.

Op de laatste dag van de zomerschool maken de leerlingen een eindtoets van twee lesuren over de lesstof die tijdens het bijspijkerprogramma aan bod is gekomen. Het cijfer van deze eindtoets vervangt het eindcijfer van het vak bij de overgangsvergadering mits dat hoger is. 

De zomerschool wordt voor alle leerlingen en hun ouders afgesloten met een feestelijke barbecue op het schoolplein georganiseerd door de oudervereniging. Dat is een mooie afsluiting van het schooljaar.