Bijles op school door Junior Thijm Tutoren

Leerlingen (of hun ouders) benaderen de school regelmatig voor bijles. In de bovenbouw zijn leerlingen die uitblinken in een vak en er plezier in hebben om andere leerlingen de lesstof uit te leggen.

Voor en door wie?

Junior Thijm Tutoren (JTT’ers) zijn leerlingen uit klas 4 en hoger die bijles geven aan onderbouwleerlingen. Zij geven bijles in een vak waarin zij erg goed zijn. De JTT’ers worden daarnaast getraind in het geven van instructie en feedback. 

Leerlingen uit klas 4 en klas 5 kunnen ook bijles aanvragen, al is de kans kleiner dat er een geschikte tutor beschikbaar is. We hanteren namelijk de voorwaarden dat er minimaal 1 lesjaar tussen leerling en tutor zit en dat de tutor bekend is met de lesstof.

Hoe meld je je aan voor bijles?

Wil je bijles meld je dan aan via de volgende link: Aanmeldformulier bijles De Junior Thijm Tutor neemt contact op nadat het aanmeldformulier is verstuurd. 

Waar en wanneer?

In principe is de bijles altijd voor- of na school. Maar mocht de leerling en de Tutor een gezamelijk tussenuur hebben is dat natuurlijk ook ideaal.

De mediatheek kan gebruikt worden voor de bijles maar mocht er behoefte zijn kan ook worden uitgeweken naar een andere werkplek op school. De betaling van €7,50 per lesuur (45 minuten) kan vervolgens eenvoudig via een tikkie aan de Tutor worden voldaan. 
   
Wij wensen alle bijlesnemers en bijlesgevers een effectieve en plezierige samenwerking toe!