Waarom 4+PLUS?

Ouders en leerlingen benaderen de school regelmatig voor bijles. Daarnaast zijn er in de bovenbouwklassen leerlingen die uitblinken in een vak en er plezier in hebben om andere leerlingen de lesstof uit te leggen. En omdat 1+1=2, hebben we vraag en aanbod bij elkaar gebracht. We noemen bijles daarom 4+PLUS.

Overzicht van leerlingen, die bijles geven (versie15sep21).pdf

 

 

Voor en door wie?

Bij 4+PLUS geven leerlingen uit de bovenbouw, klas 4 en hoger, bijles aan leerlingen in een vak waarin zij erg goed zijn. De vergoeding hiervoor is € 7,50 per lesuur van 45 minuten. Op deze manier is het mogelijk om binnen school voor een klein bedrag bijles te krijgen.

Hoe meld je je aan voor bijles?

Bovenaan de pagina staat een document met de namen en de gegevens van de leerlingen die bijles geven. Er kan zelf contact opgenomen worden met de bijlesgever om een afspraak te maken.

Waar en wanneer?

De bijlessen vinden plaats voor het begin van een schooldag, na een schooldag of tijdens tussenuren in de mediatheek of een stiltevleugel. Een bijles mag niet plaatsvinden tijdens een reguliere les of lesactiviteit van de bijlesnemer of bijlesgever. Aan het begin van een bijles moet de betaling contant worden voldaan. De bijlessen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, en kunnen op elk moment zowel door de bijlesnemer als door de bijlesgever worden beëindigd.

Aansprakelijkheid

De overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan door de bijlesgever, de bijlesnemer en zijn ouders/verzorgers.De school stelt zich niet verantwoordelijk voor verschuldigde tegoeden, de inhoud en vorm van de bijles of de behaalde resultaten van de bijlesnemer.


   
Wij wensen alle bijlesnemers en bijlesgevers een effectieve en plezierige samenwerking toe!