Als er een pest-gerelateerd probleem is, dan zal de mentor of de afdelingsmanager verwijzen naar de pestmediator. De pestmediator zoekt door middel van mediation naar een oplossing voor de pestproblematiek. Door met alle partijen gezamenlijk het gesprek aan te gaan wordt het ontstane probleem bespreekbaar gemaakt. Op deze manier kunnen de leerlingen zelf meehelpen om een oplossing te zoeken.

 

De pestmediator beoordeelt of het pestprotocol van toepassing is en adviseert het management en de directie. Daarnaast zal zij, indien nodig, de leerlingen met een vervolgtraject begeleiden. Er wordt vooral gekeken naar de eigen rol in de situatie en hoe je kunt voorkomen dat je opnieuw in een vergelijkbare situatie terechtkomt. De pestmediator is Ria van Loenhout. Ze wordt geholpen door Els Goedhart-Verver.

 

els goedhartkl      ria van loenhout 2019kl

 Els Goedhart-Verver        Ria van Loenhout

Contact

 

Els Goedhart-Verver is telefonisch te bereiken op 035-6729900 (ATC) en per e-mail: e.goedhart@atscholen.nl.

Ria van Loenhout is telefonisch te bereiken op 035-6729900 (ATC) of 033-4654085 en per e-mail:  r.vanloenhout@atscholen.nl