Als er een pest-gerelateerd probleem is, dan zal de mentor of de afdelingsmanager contact opnemen met de pestmediator Els Goedhart-Verver of Pelle Thomassen. Aan de hand van mediation zoeken zij naar een oplossing voor de pestproblematiek. Door met alle partijen gezamenlijk het gesprek aan te gaan wordt het ontstane probleem bespreekbaar gemaakt. Op deze manier kunnen de leerlingen zelf meehelpen om een oplossing te zoeken.

De pestmediator beoordeelt of het pestprotocol van toepassing is en adviseert het management en de directie. Daarnaast zullen zij, indien nodig, de leerlingen met een vervolgtraject begeleiden. Er wordt vooral gekeken naar de eigen rol in de situatie en hoe je kunt voorkomen dat je opnieuw in een vergelijkbare situatie terechtkomt.

 

els goedhartkl    pelle thomassen  

 Els Goedhart-Verver     Pelle Thomassen   

Contact

Els Goedhart-Verver is telefonisch te bereiken op 035-6729900 (ATC) en per e-mail: e.goedhart@atscholen.nl.

Pelle Thomassen is per e-mail te bereiken op p.thomassen@atscholen.nl