Als er een pest gerelateerd probleem is, dan zal de mentor of de afdelingsmanager verwijzen naar de ATC-pestmediator Lotte van de Poll. Zij zoekt door middel van mediation naar een oplossing voor de pestproblematiek. Door met alle partijen gezamenlijk het gesprek aan te gaan wordt het ontstane probleem bespreekbaar gemaakt. Zo kunnen de leerlingen zelf naar een passende oplossing zoeken. De pestmediator beoordeelt of het pestprotocol van toepassing is en adviseert daarover aan het management en de directie.
Daarnaast zal de pestmediator, waar nodig, leerlingen met een vervolgtraject begeleiden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de eigen rol in de situatie en hoe je kunt voorkomen dat je opnieuw in een vergelijkbare situatie terecht komt.

Andere situaties, die niet pest gerelateerd zijn maar wel om een oplossing vragen, kunnen ook door de pestmediator worden behandeld.

Contact

De pestmediator Lotte van de Poll  is telefonisch te bereiken op 035-6729900 (ATC) en per e-mail:
l.vandepoll@atscholen.nl

Zij is op maandag, woensdag en vrijdag op school aanwezig.

 

 lotte van de poll kl 213x320