Wij vragen met nadruk afspraken met een (tand)arts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dat niet lukken, dan ontvangen wij daarvan graag vooraf bericht middels een briefje of een ingesproken bericht via telefoonnummer 035 - 672 99 03, zodat wij op hoogte zijn van de reden van de absentie van de leerling.

Een vrije dag wegens bijzondere- of familieomstandigheden kan schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd bij de afdelingsmanager. Aanvragen voor verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen dienen ruim van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de rector met het formulier 'verzoek verlof'.

Aansluitend aan de zomervakantie is het niet mogelijk verlof aan te vragen.