Het Alberdingk Thijm College en de ouderraad vinden actieve betrokkenheid van ouders en verzorgers van groot belang voor een goed schoolklimaat.

Als ouder van een kind op het ATC bent u automatisch lid van de ouderraad. Het bestuur van de ouderraad bestaat uit ongeveer zeven ouders. De ouderraad behartigt, vanuit het standpunt van de ouders en verzorgers, de belangen van de leerlingen. Het bestuur zorgt ervoor dat de opvatting van de ouders bekend wordt bij de schoolleiding. De ouderraad is ook het klankbord voor het bespreken van activiteiten.

Ook organiseert het bestuur van de ouderraad activiteiten in de school. Zo verzorgt het bestuur ieder jaar de ROET-theaterdagen voor de brugklassen en de barbecue voor leerlingen en hun ouders uit de onderbouw op de slotdag van de zomerschool.
Verder regelen ze een kerstcadeautje voor het team van het ATC en organiseren ze een thema-avond voor ouders. Ook zijn ze aanwezig op de open dag en de voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 8.

Contact

 

Wilt u een suggestie doen of een mening geven, neem dan gerust contact met de ouderraad op. Dat kan door een e-mail te sturen naar ouderraadatc@atscholen.nl.