Leerlingen van het ATC, die de ambitie hebben om na de havo door te stromen naar het vwo, kunnen zich aanmelden voor vwo 5. We vinden het daarbij wel belangrijk dat de kans op succes realistisch is. Daarom spelen zowel je resultaten als je motivatie een belangrijke rol bij eventuele plaatsing.

Richtlijnen voor toelating

Je komt in aanmerking om na de havo door te stromen naar 5 vwo wanneer:

  • je gemotiveerd bent,
  • je een positief advies hebt van school,
  • je wiskunde en een tweede moderne vreemde taal volgt,
  • je gemiddeld een 7 hebt voor alle examenvakken op het SE en het CE. Het gemiddelde van het CE weegt in dit opzicht zwaarder dan dat van het SE.

Op het vwo volg je in het algemeen dezelfde vakken als op de havo. Je moet nog wel een extra examenvak kiezen als je dat nog niet hebt. Daarbij kan je kiezen uit: kunst (audiovisueel, beeldende vorming of muziek), MAW, aardrijkskunde, informatica en NLT.

Hoe meld je je aan?

Stap 1 (april)

Stuur voor 1 april je aanmelding naar de afdelingsmanager mevrouw Supit: e.supit@atscholen.nl

Een aanmelding is compleet als we beide onderstaande zaken van je hebben ontvangen:
1) Een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je graag vwo wilt gaan doen
2) Een ingevuld profielkeuzeformulier 


Maak een plan B voor het geval je niet toegelaten wordt.

Wij vragen je docenten tijdens de rapportvergadering van periode 2 om advies. Op basis van dit advies, je SE-cijfers en je motivatie ontvang je van ons voor de meivakantie een voorlopig advies. Hierbij zijn er twee opties: je bent toegelaten (onder voorbehoud van je CE-resultaten), of je bent niet toegelaten.


Stap 2 (juni)

Na de uitslag van het examen bekijken we je CE-resultaten. Hierop baseren we ons bindend advies