In november en december komen leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen een ochtend op bezoek op het ATC. Door middel van een speciaal samengesteld lesprogramma kunnen de leerlingen kennismaken met enkele middelbare schoolvakken. Ook wordt een film over het ATC vertoond en kan de fijne sfeer op school ervaren worden.

Wil je met je klas een lesochtend meemaken? Vraag je docent dan om contact op te nemen met Véronique de Blocq van Scheltinga, de afdelingsmanager leerjaar 1.
Ze is telefonisch te bereiken op 035 - 672 99 00 of per e-mail: v.deblocqvanscheltinga@atscholen.nl