​​​​​​​Ambitieuze leerlingen geven we graag een kans op het Alberdingk Thijm College (ATC). We bereiden leerlingen voor op de maatschappij van morgen. Daarom heeft elke leerling een laptop. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen zich snel thuis voelen op school. Er is dan ook veel aandacht voor begeleiding.

We hebben veel ervaring met leerlingen die na de mavo bij ons instromen in de havo. Bij de toelatingsprocedure kijken we uiteraard naar je cijfers, maar vooral je motivatie en het advies van de school van herkomst vinden we belangrijk.

Begeleiding

In 4 havo en 5 havo zijn er over het algemeen twee mentoren per klas. Ze hebben veel aandacht voor je welbevinden en schoolprestaties. De mentoren ondersteunen je en maken je wegwijs in onze school. Dat ouders betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind vinden we belangrijk, want het vergroot de kans op succes. Mentoren en ouders houden elkaar daarom goed op de hoogte. Omdat de groep in 4 havo voor veel leerlingen nieuw is, staat er in het begin van het schooljaar een reis op het programma. Tijdens deze reis wordt cultuur afgewisseld met sportieve activiteiten. Zo leer je elkaar snel kennen en worden er nieuwe vriendschappen gesloten.

Toelatingseisen


Voor de toelating in 4 havo zijn drie aspecten van belang:
- De motivatie: Waarom wil je havo gaan doen?
- Het advies van de school van herkomst.
- De cijferlijst: Liggen de eindcijfers (zowel SE als CE) voor de meeste vakken in de buurt van de 7?

 

Het ATC geeft bij de plaatsing in havo 4 voorrang aan leerlingen afkomstig van een van de Alberdingk Thijm Scholen (Aloysius, ATM, Groot Goylant, Laar & Berg, International School Hilversum). Mocht je niet op een van de Alberdingk Thijm Scholen zitten, maar wil je wel graag bij ons instromen? Vul dan de aanmeldingsformulieren in en stuur deze voor 1 april naar ons op.

Binnen de Alberdingk Thijm Scholen bieden we ook op onze andere locaties de gelegenheid om in te stromen in havo 4. Meer informatie hierover vind je via de site van het Aloysius College of het Laar & Berg​.

Hoe meld je je aan?


• Vul het intakeformulier, het aanmeldingsformulier en het profielkeuzeformulier in.
• Voeg een kopie van ID of paspoort en de meest recente cijferlijst bij.
• Stuur deze stukken voor 1 april 2023​​ naar het ATC ter attentie van Dieuwke de Vos.
• Na ontvangst van de aanmeldingsformulieren wordt in overleg met de huidige school besloten of je plaatsbaar bent.
• Daarna wordt middels een brief uitsluitsel gegeven over de aanname op het ATC.
• Na het opsturen van de examenlijst wordt de aanname definitief.
• De resultaten van het eindexamen dienen wel in lijn te liggen met​ die van het schoolexamen.

Contact

 

Als er vragen zijn over de gang van zaken op het ATC of het onderwijs in 4 havo, dan kan contact opgenomen worden met de afdelingsmanager Dennis Rijerse. Hij is telefonisch te bereiken op tel. 035-6729900 of per e-mail: d.rijerse@atscholen.nl