Na vele uren achter de studieboeken en de laptop doorgebracht te hebben is het dan bijna zover. De eindexamens beginnen maandag 17 mei en eindigen dinsdag 1 juni. De havo-leerlingen bijten de spits af met bedrijfseconomie en de vwo-leerlingen met wiskunde. De examens worden in de drie gymzalen gemaakt met de benodigde afstand.

Het tweede tijdvak loopt van maandag 14 tot en met vrijdag 25 juni, en het derde tijdvak van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juli. Dit derde tijdvak is om leerlingen, die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten, toch de mogelijkheid te geven om het hele eindexamen af te leggen. Daarnaast krijgen alle leerlingen een extra herkansing en mogen ze één vak wegstrepen waar ze onvoldoende voor staan. Dit mag echter geen kernvak zijn, zoals bijvoorbeeld Nederlands.

Donderdag 10 juni horen de leerlingen, die het eerste tijdvak centraal examen hebben gedaan, of ze geslaagd zijn. Vrijdag 2 juli is de uitslag voor tijdvak 2 en donderdag 15 juli voor tijdvak 3.

We wensen alle leerlingen heel veel succes!

 

succes met je examen def