Het management heeft er tijdens deze lockdownperiode in eerste instantie bewust voor gekozen om het 45-minutenrooster te hanteren. De eindexamenleerlingen volgden toen nog lessen op school. 

Nu alle leerlingen thuis digitaal les krijgen is besloten om de lessen met ingang van vandaag vijf minuten korter te laten duren. De leerlingen hoeven dan minder lang te blijven zitten en kunnen tussen de lessen door even de benen strekken, naar het toilet gaan of wat te drinken pakken.

 

40minroosterlockdown copy