Docente Tara Sikking heeft uit handen van demissionair minister Arie Slob een mooie oorkonde ontvangen. Zij was met nog 27 andere collega-studenten genomineerd voor de titel OnderwijsTopTalent van het jaar. De uitreiking vond plaats in Het Element in Amersfoort. Tara behoorde tot de beste 12 OnderwijsTalenten. Gefeliciteerd, een geweldige prestatie!

Formatief evalueren tijdens de lessen leesvaardigheid

Tara werd genomineerd vanwege haar onderzoek naar formatief toetsen, oftewel 'formatief evalueren' in een tweede klas van de havo. In het kader van formatief toetsen had zij speciaal voor deze doelgroep een formatieve lessenserie ontworpen en deze lessen gedurende een lesperiode onderwezen op het Alberdingk Thijm College. De serie was gebaseerd op haar uitgevoerde literatuur- en praktijkonderzoek en de focus lag hierbij op de zwakkere deelvaardigheden van het door Bonset & De Boer & Ekens (2015) genoemde 'leesproces' tijdens de lessen Nederlands.[1] Tara betrok zowel de leerlingen als de docenten op een actieve manier bij de ontwikkeling van de lessenserie. Zo ging zij op zoek naar verschillende manieren om feedback te ontvangen (via feedbackformulieren, interviews, lesobervaties van leerlingen enzovoorts) en zorgde zij er vervolgens voor dat de ontvangen feedback gebruikt werd om haar lesontwerpen verder te verbeteren. Doel, evaluatie en gevolg zijn volgens haar de drie sleutelfactoren om van formatief toetsen te mogen spreken in een ontwikkelde les(senserie). De strategieën en formatieve technieken van Wiliam & Leahy (2018) dienden als uitgangspunt voor de vormgeving van de complete lessenserie. [2]

De organisatie van de OnderwijsTopTalentprijs

De organisatie van de Nationale Onderwijstalenten is in handen van Stichting Nationale Onderwijsweek in samenwerking met Malmberg, Cito, Vernieuwenderwijs en Didactief. Malmberg heeft zich als partner van de Stichting Nationale Onderwijsweek in het bijzonder verbonden aan de Nationale Onderwijstalenten.

"Werken in het onderwijs is geen baan, maar een roeping. Als gedreven uitgever die docenten dag in, dag uit ondersteunt om hun leerlingen zo goed mogelijk verder te helpen, weten we dat als geen ander. Net zo belangrijk als het ondersteunen van de huidige generatie docenten, is het aanmoedigen van de volgende generatie. Zeker als het betrokken toptalenten zijn waar we zelf ook weer van kunnen leren, om zo samen het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Daarom verbinden we ons met heel ons onderwijshart aan de Onderwijstoptalentprijs, de prijs voor talentvolle leraren in de dop die net een stap verderzetten. Zoals wij dat ook graag doen." quote Malmberg.

 

 

[1] Bonset, H., De Boer, M., & Ekens, T. (2015). Nederlands in de onderbouw (Zesde, herziene druk ed.). Bussum: Coutinho.

[2] Wiliam, D. & Leahy, S. (2018). Formatieve assessment integreren in de praktijk. (P. Pijl, L. Bront, R. Adrian & A. Jong, (Eds). Schoemaker Vertalingen (Gouda), Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven.

 

Foto-impressie