Op de locatie 'ATC Zuid' hebben de eindexamenleerlingen met audiovisuele- en beeldende vorming in hun pakket hun eindexpositie geopend. Veel familieleden en docenten waren hierbij aanwezig.

Het thema van deze eindexamenexpositie is 'Claim Your Space'. Het gemaakte werk geeft de visie weer, die je als mens nu of in de toekomst wilt innemen. De creaties van de leerlingen zijn heel divers. Het is een hybride tentoonstelling met een veelheid aan vormen, beelden en geluiden, interpretaties en ideeën, die laten zien hoe deze leerlingen in het leven staan en hoe ze naar de wereld om hen heen kijken.

Aan de hand van de fotoreportage hieronder kunt u een goede indruk krijgen van de prachtige eindwerken. De komende week zullen leerlingen uit andere klassen met hun docent ckv de expositie bezoeken.

 

Mahika Knopper en Daniëlle van Henten (docenten beeldende vorming)
Henk Huibers (docent audiovisuele vorming)