Tijdens hun schoolloopbaan gaan de leerlingen diverse keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?” “Welke studie kies ik?” of “Welke vakken zijn hierbij belangrijk?” Het is belangrijk om voordien na te gaan wat hun sterke en minder sterke punten zijn, waar hun belangstelling naar uit gaat en wat nadien de mogelijkheden zijn voor studie en beroep. Dit is een heel proces dat samen met de decaan en de mentor doorlopen wordt. De schooldecanen zijn Karen van Herwaarde en Femke Jansen.

In klas drie draait het vooral om de profielkeuze. Tijdens de mentorles werken de leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Een aantal vakken is nieuw in de bovenbouw: bedrijfseconomie, informatica, MAW, NL&T en wiskunde D. Om een indruk van deze vakken te krijgen kunt u de filmpjes hieronder bekijken. De leerlingen krijgen meer gedetailleerde informatie van de vakdocent tijdens proeflessen die ze volgen.