logo wiskunde olympiade 


De Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Alle leerlingen uit klas 1 t/m 5 (havo en vwo) met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde. De speelse, maar uitdagende opgaven testen je creativiteit en wiskundig inzicht. De NWO bestaat uit twee rondes en een finale, gevolgd door een trainingsprogramma. Daarna wordt er een selectie van zes leerlingen gemaakt voor de Internationale Wiskunde Olympiade.

Op het ATC doen dit jaar maar liefst 46 bovenbouwleerlingen en acht onderbouwleerlingen mee. Ze gaan twee uur lang aan de slag met twaalf pittige wiskundeopdrachten. De bovenbouwleerlingen gaan op anderhalve meter afstand in drie lokalen in het ABC-gebouw aan de slag. De onderbouwleerlingen mogen de opdrachten thuis achter de computer maken onder toeziend oog van een docent.

Voor elf zesdeklassers maakt dit onderdeel deel uit van het eindexamendossier van het vak wiskunde D, zij doen niet met de wedstrijd mee. De overige leerlingen zijn allemaal in de race voor een ticket voor de tweede ronde, die op 12 maart zal plaatsvinden en door de universiteiten zal worden gehost. Landelijk gezien worden deze dag van alle 300 deelnemende scholen ongeveer 900 leerlingen uitgenodigd.

Vorig jaar deed er maar éé onderbouwleerling mee. Dat was Jurre Berman. Hij deed het zo goed, dat hij direct door was naar de volgende ronde. Dit jaar zijn er meer deelnemers uit de onderbouw. Tyrza Dam uit G2b is één van de nieuwkomers, die vol verwachting en spanning uitkijkt naar de Wiskunde Olympiade. Dalia Ezati uit H5 is ook gek op wiskunde: ze volgt wiskunde D bij V4, maakt op dit moment een profielwerkstuk over wiskunde, en zit bij de ATC Wiskunde Club van Sami Chaoui uit V6.
We wensen alle leerlingen heel veel succes!

  

Quintijn Puite (docent wiskunde en tevens coördinator)

Foto impressie