De Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Alle leerlingen uit klas 1 t/m 5 met belangstelling voor wiskunde kunnen hieraan meedoen. De speelse, maar uitdagende opgaven testen creativiteit en wiskundig inzicht. Begin februari hebben 46 bovenbouwleerlingen en acht onderbouwleerlingen meegedaan met de eerste ronde. 

Maar liefst negen leerlingen gingen door naar de tweede ronde op 12 maart. Ivar Pijnenburg uit V5 heeft nu zich geplaatst voor de landelijke finale, die op 17 september zal plaatsvinden op de Technische Universiteit Eindhoven. Wat een geweldige prestatie! In Eindhoven zal hij het opnemen tegen de top 150 van Nederland! Ivar krijgt vanuit de Wiskunde Olympiade in mei en juni vier (online) trainingsmiddagen aangeboden om zich optimaal op de finale te kunnen voorbereiden. 

523213 ivar pijnenburg 
Ivar Pijnenburg


Ook Jurre Berman uit G3b heeft het erg goed gedaan. Hij heeft 20 punten gehaald en daarmee op 2 punten na de cesuur bereikt, die voor onderbouwleerlingen bij 22 punten ligt. 

Alle deelnemers hebben de uitslag inmiddels ontvangen. Iedereen zal met veel plezier terugkijken op de uitdagende middag hersenkraken! Hieronder treft u de opgaven aan.

 

Quintijn Puite (docent wiskunde en tevens coördinator) 

 

 

 Opgaven tweede ronde Wiskunde Olympiade.pdf