De leerlingen uit 5 havo hebben eind vorige week de eerste versie van hun profielwerkstuk (PWS) ingeleverd. Dit maakt onderdeel uit van het examendossier. Door het maken van dit PWS krijgen de leerlingen de kans om uitgebreid onderzoek te doen. Ze kunnen zelf een onderwerp kiezen dat hen interesseert. Deze vaardigheid zullen de leerlingen ook nodig hebben tijdens hun vervolgopleiding.

Voorbeelden van profielwerkstukken zijn:
- Wat zijn de gevolgen van de verstedelijking op de natuurlijke omgeving?
- Hoe werkt het immuunsysteem bij een kankerpatiënt?
- Boost of Bluf? Het effect van sportdrank op sportprestaties
- De invloed van de telefoon op slaap bij jongeren, is dat een mythe of een hard feit?
- Welk effect heeft het Nederlandse belastingbeleid op de plaatsing van multinationals in Nederland?
- Aerodynamica van de A350 en de Flying-V
- De invloed van dyslexie op leerlingen
- China kans of bedreiging voor Nederland?

Een aangewezen docent volgt en begeleidt het hele proces en beoordeelt het eindresultaat. Ieder onderzoek begint met het inlezen over het onderwerp en daarna wordt op papier gezet hoe het onderzoek uitgevoerd zal worden. Er moeten minimaal tien wetenschappelijke bronnen gebruikt/verwerkt worden. De wetenschappelijke informatie wordt verwerkt tot een theoretisch kader. Op basis hiervan worden de hoofd- en deelvragen vastgesteld. Bij het schrijven van de onderzoeksopzet horen natuurlijk ook een planning en taakverdeling. Er wordt in twee- of drietallen aan het profielwerkstuk gewerkt.

Bij de onderzoeksopzet hoort ook een reflectie. Hiervoor is het van belang om een logboek van de activiteiten met onder andere mee- en tegenvallers bij te houden. Nadat het definitieve verslag bij de begeleider is ingeleverd gaan de leerlingen zich voorbereiden op de presentatie van hun onderzoek, dat ongeveer 15 minuten in beslag zal nemen. Dat gebeurt op 17 februari a.s. digitaal. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld op vier onderdelen: de onderzoeksopzet, het onderzoeksverslag, de presentatie en het proces.

We wensen alle leerlingen veel succes met de laatste loodjes!

 

pws3schema copy