Vrijdag kregen de eindexamenleerlingen uit het tweede tijdvak de uitslag. De vlag kon uit en het feesten kon beginnen. Op 6 juli is de diploma-uitreiking voor de havo en op 7 juli voor het vwo. Iedereen heeft hiervoor een mooie uitnodiging ontvangen.

Het derde tijdvak loopt van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juli. Dit tijdvak is om leerlingen, die tijdens het eerste tijdvak ziek waren of in quarantaine zaten, toch de mogelijkheid te geven om het hele eindexamen af te leggen. De uitslag is op donderdag 15 juli.

 

lente copy