Medewerkers van het Rode Kruis hebben op uitnodiging van docente Eva Supit een gastles met het thema ‘Hero of humanity’ gegeven aan leerlingen uit de derde klas. Er werd onder andere een speciaal ontwikkelde online game gespeeld. De leerlingen kregen video’s te zien van alledaagse situaties, die ze allemaal kennen. Op een gegeven moment werden ze geconfronteerd met situaties waarbij een keuze gemaakt moest worden om te helpen of niet te helpen. Bijvoorbeeld twee mensen zijn met elkaar in gevecht. Je weet niet precies wat er aan de hand is, wat de oorzaak is en of je zelf gevaar loopt. Wat doe je? Ga je helpen, of niet? Of je bent met vrienden op een festival. Ineens hoor je een harde knal, er is rook en overal hoor je gillende mensen. Wat doe je? Ga je helpen, of niet?


Het spel stimuleert jongeren na te denken over hun eigen hulpbereidheid en de keuzes die ze maken. Wanneer ga je helpen? Waar moet je op letten? Wie help je wel en wie help je niet? Wat kan je doen? De leerlingen werden zich bewust van waar ze hun keuzes op baseren, zoals eigen ervaringen, groepsgedrag en vooroordelen. Iedereen deed enthousiast en actief mee, waardoor het een waardevolle les was.

 

Foto impressie