Op 2 juni was het zover, we mochten eindelijk weer (half) open. Met veel voorbereidingen hebben we geprobeerd het schooljaar met de bekende maatregelen zo goed en zo leuk mogelijk af te sluiten. De bovenbouw en klas 3 kregen (facultatief) steunles tot de toetsweek. Klas 1 en 2 kreeg de helft van de tijd gewoon les op school en de andere helft thuis via de livestream. Om te evalueren of het op deze manier werkt als we ook zo door zouden moeten gaan komend schooljaar, hebben we leerlingen, ouders en docenten gevraagd wat hun ervaring was met deze manier van onderwijs krijgen/geven. Leerlingen en docenten waren overwegend positief, met hier en daar wat verbeterpunten. Ouders zagen wat meer dingen liever anders. Hieronder delen we de conclusies per groep.
 
 

Ouders

Ouders geven over het algemeen aan dat het volgen van onderwijs met halve klassen goed is gegaan. En 70% gaf aan dat de livestreamlessen voor hun kinderen thuis goed te volgen waren. Ongeveer hetzelfde percentage zegt dat het kind thuis weet wat hij moet doen en dat de livestreamlessen technisch gezien adequaat werken. Over de algemene werking van deze manier van lesgeven is men minder positief. Slechts een kleine meerderheid is hier enthousiast over. De redenen daarvoor liggen voornamelijk bij de livestreamlessen, en zijn onder andere de verwarringen die soms ontstaan over de te volgen lessen, de interactie die mist, en de ‘ruis’ die ontstaat door teveel of te zacht geluid. De motivatie voor de kinderen die thuis zaten was daardoor lastig vast te houden. 

 

 

 

Docenten

Aan docenten is gevraagd wat ze graag hetzelfde willen zien, mochten de maatregelen aanhouden. En wat niet. De halve klassen, het werken met Teams en de vaste lokalen worden vooral als handig en fijn ervaren. Zodat je respectievelijk goed persoonlijke aandacht kunt geven aan de leerlingen die er zijn, je goed kunt blijven communiceren, en er is veel rust in het gebouw, waardoor er makkelijk aan de afstand gehouden kan worden. Docenten hebben zich over het algemeen, onder andere door deze aanpassingen, erg veilig gevoeld op school. 
Wat men graag anders zou willen, is voornamelijk het verbeteren van de streamlessen; het moet beter ‘werkbaar’ worden. Daarnaast is het gewenst om de leerlingen die op school zijn af en toe de benen te laten strekken.  Ze worden passief als ze de hele dag op dezelfde plek moeten blijven zitten. 

Leerlingen

De leerlingen werd gevraagd wat ze goed vonden gaan en wat beter kon. De antwoorden daarop waren opvallend positief. Ze vonden bijna alles goed gaan. Het enige wat ze aan verbeterpunten gaven, waren het beter organiseren van de livestreamlessen, en het beter afstand houden van leerlingen onderling.