​​
Kunst- en cultuuronderwijs neemt een belangrijke plaats in op het Alberdingk Thijm College. Men wil de leerlingen op een breed vlak kennis laten maken met uiteenlopende kunst- en cultuuruitingen, hen leren daar kritisch naar te kijken en stimuleren om zelf actief hieraan deel te nemen. Gedurende alle leerjaren komen de leerlingen in contact met kunst en cultuur. Dat kan bij de kunstvakken of andere vakken zijn door zelf creaties te maken, door naar voorstellingen of tentoonstellingen te gaan of tijdens excursies.​

Leerlingen op de havo en het vwo kunnen het vak 'kunst' als examenvak kiezen. Dit bestaat uit twee onderdelen: een praktisch deel en een theoretisch deel. Als praktisch deel kiest de leerling één van de volgende vakken: audiovisueel, beeldend of muziek. Dit deel wordt normaalgesproken afgesloten met een speciale avond voor familie en vrienden waar de leerlingen laten zien en horen wat ze geleerd/gemaakt hebben. Voor audiovisueel is dit een filmavond bij Bioscoop VUE, voor beeldend is dit een eindexamenexpositie op school en voor muziek een eindconcert in poppodium De Vorstin. ​​​Tijdens het theoretische deel worden​ kunst en cultuur vanuit verschillende disciplines bestudeerd: beeldende kunst, architectuur, film, theater, muziek en dans. Dit gedeelte wordt afgesloten met een centraal examen.​

Dit schooljaar loopt alles anders door het Coronavirus. De vertoning van de eindexamenfilms, de eindexamenexpositie en de eindconcerten konden helaas niet doorgaan. ​Docente Mandy Habets heeft daarom namens de kunstdocenten van het ATC ​een mooie website gemaakt waar u de gemaakte eind​kunstwerken en de films, waar allemaal heel hard aan gewerkt is, toch kunt bewonderen​. De filmpjes van de muziekuitvoeringen thuis worden later op de website geplaatst.

Klik hier om de website te bekijken. Hieronder alvast een kleine impressie van een aantal gemaakte kunstwerken.