Op 1 en 2 juli was de feestelijke diploma-uitreiking voor de havo- en vwo leerlingen. Dit jaar verliep alles anders dan voorgaande jaren door de coronareglementen. De avond was in twee of drie tijdsmomenten verdeeld van ongeveer anderhalf uur en vond plaats op drie locaties. In de aula en in twee grote tenten, die aan de achterkant van de school geplaatst waren, werden de leerlingen en twee genodigden - veelal de ouders - ontvangen. De thuisblijvers konden de avond via een livestream volgen. Zo kon toch iedereen bij dit speciale moment 'aanwezig zijn'.

Na een korte film waarin de rector Eelke de Boer en de afdelingsmanagers aan het woord waren en de genodigden welkom heetten, was het aan de mentoren om zich tot de leerlingen te richten. Veel foto’s van heden en verleden passeerden de revue. Hierna kwam het moment waar de leerlingen vol spanning op hadden gewacht, namelijk het ondertekenen van hun diploma. Als afsluiting gingen de leerlingen naar buiten om vol enthousiasme hun hoedje in de lucht te gooien. Op het schoolplein werden felicitaties uitgewisseld en werd nog even nagepraat. Daarna was het alweer tijd voor de volgende ronde.

We wensen alle geslaagden een succesvolle vervolgstudie toe of een mooi tussenjaar. We hopen hen in de toekomst nog eens op het ATC te mogen verwelkomen.

Het was een bijzondere en gezellige avond voor zowel de geslaagden en hun familie evenals voor de medewerkers van het ATC.