Van 2 juli tot en met 10 juli was er weer Zomerschool voor klas 1 en 2, een jaarlijkse traditie op het ATC. De leerlingen, die aan het eind van het schooljaar voldoen aan de overgangsnormen, gaan zich bezighouden met drie projecten van twee dagen waar hun interesse naar uitgaat. Het zijn veelal actieve groepsopdrachten, waarbij theorie en vaardigheden worden verdiept en verbreed. Op verschillende manieren wordt deze dagen onderwijs aangeboden, die klas overstijgend zijn. 

Bij de workshop 'Landart' hebben de eerstejaars leerlingen, helaas in de regen, bij het ATC Buitenhuis in 's Graveland door het bos gelopen op zoek naar takjes en bladeren. Na opgewarmd te zijn door veel warme thee zijn ze met hun gevonden materialen uit het bos een maquette gaan maken voor een natuurspeeltuin. Dit was de laatste werkdag van Monique Hendrix, docente beeldende vorming en ckv. Na vele jaren gaat zij haar vleugels elders uitspreiden.

Bij 'Design your own game' werden kwartetspelletjes gemaakt. De leerlingen hebben tijdens deze workshop een spel gemaakt met zelfverzonnen regels (Quartet, 30 Seconds of Uno) gebaseerd op het thema What Really Matters (WRM). De kaarten waren specifiek gericht op het onderwerp relaties.

In de pdf's hieronder kunt u informatie vinden over de overige workshops, die de leerlingen konden volgen.

Het bijspijkerprogramma is bestemd voor leerlingen, die onvoldoende staan voor Nederlands, wiskunde of Latijn. Het is een intensief lesprogramma in kleine groepen. De hele lesstof, die gedurende het schooljaar aan bod is gekomen, wordt gedurende zes dagen herhaald. Ook leerlingen die er in overleg met school voor kiezen om hun kennis te versterken kunnen, als er plaats is, aan dit programma meedoen. De laatste dag van de Zomerschool maken de leerlingen een eindtoets. Het cijfer van deze toets vervangt het eindcijfer.

De Zomerschool wordt voor alle leerlingen en hun ouders afgesloten met een feestelijke barbecue op het schoolplein, georganiseerd door de oudervereniging. Het is een gezellige afsluiting van het schooljaar!

 

Zomerschoolbrochure 2023-2024 - leerjaar1.pdf

Zomerschoolbrochure 2023-2024 - leerjaar-2.pdf