De leerlingen doen en denken mee op het ATC. Door een rol te spelen in de community van de school, ontwikkel je jezelf. In de leerlingenvereniging geven enthousiaste leerlingen vorm aan de school, door kritisch mee te kijken met de schoolleiding en door activiteiten op school te organiseren. De leerlingenvereniging bestaat uit de volgende commissies:


De leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen op het ATC en geeft hun mening weer aan het management. Er zitten leerlingen uit alle leerjaren in deze raad. Door het openhouden van ogen en oren komen zij te weten wat er speelt binnen de school. Waar is vraag naar? Is er een probleem, dan proberen zij dit op te lossen. Dat gaat van de vraag naar meer prullenbakken tot het bespreken van het te-laat-kom-beleid.


De journalistieke commissie

De journalistieke commissie zorgt ervoor dat er enkele keren per jaar een schoolkrant wordt uitgegeven.


De feestcommissie

De feestcommissie, beter bekend als FeCo, zorgt ervoor dat er op school of elders feestjes worden georganiseerd. Een mooie locatie zoeken, een passend thema verzinnen en een dj regelen zijn allemaal dingen waar zij zich mee bezig houden.


De theatercommissie

De theatercommissie brengt zelfgemaakte producties op de planken.


De GSA

De Gender Sexuality Alliance zet zich in voor een school met een fijne en open sfeer. Iedere leerling moet zich veilig kunnen voelen op school, ongeacht zijn/haar geaardheid.


De debatclub
Debatteren is ontzettend nuttig: je leert er beter van presenteren, argumenteren, overtuigen en samenwerken. Daarnaast krijg je er ook meer zelfvertrouwen door. Door te oefenen met debatteren leer je niet alleen beter spreken, maar ook beter schrijven en presenteren. Wekelijks komt de debatclub bijeen om te oefenen en een paar keer per jaar doen ze mee aan wedstrijden en toernooien.