Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk (PWS). Met het maken van dit werkstuk krijgen de leerlingen de kans om uitgebreid onderzoek te doen. Ze kunnen zelf een onderwerp kiezen dat hen interesseert. De leerlingen worden uitgedaagd om origineel, creatief en revolutionair te zijn.

Ieder profielwerkstuk wordt begeleid door een aangewezen docent. Deze begeleider volgt en begeleidt het hele proces en beoordeelt uiteindelijk het eindresultaat. Ieder onderzoek begint met het inlezen over het onderwerp en daarna wordt op papier gezet hoe het onderzoek uitgevoerd zal worden. Er moeten uiteindelijk minimaal tien wetenschappelijke bronnen gebruikt/verwerkt worden. De wetenschappelijke informatie wordt verwerkt tot een theoretisch kader. Op basis hiervan worden de hoofd- en deelvragen vastgesteld. Bij het schrijven van de onderzoeksopzet horen natuurlijk ook een planning en taakverdeling. Er wordt in twee- of drietallen aan het profielwerkstuk gewerkt.

Bij de onderzoeksopzet hoort ook een reflectie. Hiervoor is het van belang om een logboek met onder andere tijdactiviteiten, mee- en tegenvallers en voorbeelden bij te houden. Nadat het verslag bij de begeleider is ingeleverd gaan de leerlingen nadenken hoe zij gedurende 15 minuten hun onderzoek willen gaan presenteren.

Gisteren was het grote moment. Eind van de middag werden de profielwerkstukken aan docenten en klasgenoten gepresenteerd. Ze hebben het ondanks de zenuwen allemaal fantastisch gedaan!

Dennis Rijerse - afdelingsmanager 4 en 5 havo

Foto-impressie