Na een lange, warme en ook droge vakantie kwamen de leerlingen van het ATC maandag 29 augustus weer voor het eerst weer op school voor de Lectio Brevis. De roosters zijn opgehaald en alle leerlingen hebben kennisgemaakt met hun mentoren en nieuwe klasgenoten.

Brugklassers ontdekken de school

Voor de brugklassen was deze dag helemaal speciaal. Zij leren de school kennen door verschillende speurtochten. Zo gingen de leerlingen aan de hand van een ‘selfie bingo’ vol enthousiasme op zoek naar de kluisjes, de aula, het atelier van beeldende vorming, de kamer van de rector, de afdelingsmanager en nog veel meer. Op al deze plekken maken de leerlingen vervolgens een selfie om zo de bingokaart vol te krijgen. Ook kregen de brugklassers al een korte instructie over hoe ze slim met de laptop om kunnen gaan. Dinsdag 30 augustus was de eerste echte schooldag voor alle leerlingen. Een spannend maar leuk moment. In korte tijd leren ze een hoop nieuwe vrienden en vriendinnen kennen met wie ze komende jaren nog veel optrekken.

Nieuw vak: humanities

Dit jaar hebben onze brugklassen in havo 1 ook het vak humanities. Een mooie samenwerking tussen aardrijkskunde en geschiedenis waar je via verschillende projecten kennismaakt met de geschiedenis van de mens en onze aarde. Daarnaast hebben de leerlingen in vwo 1 en gymnasium 1 niet één maar twee uur drama. 

eerste schooldag brugklassers

Aan de hand van verschillende speurtochten ontdekken de brugklassers het schoolgebouw.