Tijdens de online lessen met Teams vinden de leerlingen het niet altijd fijn om klassikaal op vragen antwoord te geven of vragen te stellen. Ze willen tijdens de les niet allemaal hun camera aanzetten, wat het lesgeven soms wel wat moeilijker maakt. 

Met de breakout rooms kunnen de leerlingen in kleine groepjes samenwerken. Om goed met elkaar te overleggen, wordt hier de camera vaak wel aangezet. Natuurlijk is er dan ook even tijd om de sociale contacten aan te halen, wat momenteel heel belangrijk is.

Een voordeel van een breakout room is ook dat het mogelijk is om langer uitleg te geven aan de leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof, terwijl de klas ondertussen rustig bezig is.

Doordat er goed samengewerkt wordt, helpen de groepjes leerlingen elkaar met het maken van de opdrachten. Als ze er niet uit komen of als ze klaar zijn, dan worden de breakout rooms gesloten en gaat de docent weer over naar klassikaal onderwijs om uitleg te geven of om de les af te sluiten.

 

Xerox Huiberts, docent wiskunde

 

 1 800x