Bijles op school door Junior Thijm Tutoren

Leerlingen (of hun ouders) benaderen de school regelmatig voor bijles. In de bovenbouw zijn leerlingen die uitblinken in een vak en er plezier in hebben om andere leerlingen de lesstof uit te leggen. Op het ATC proberen we deze twee groepen bij elkaar te brengen. 

Junior Thijm Tutoren (JTT’ers) zijn leerlingen uit klas 4 en hoger die bijles kunnen geven aan onderbouwleerlingen. Zij geven bijles in een vak waarin zij erg goed zijn. De JTT’ers worden daarnaast getraind in het geven van instructie en feedback. De bijles vindt plaats voor het begin van een schooldag, na een schooldag of in een tussenuur. De mediatheek kan gebruikt worden voor de bijles maar mocht er behoefte zijn kan ook worden uitgeweken naar een andere werkplek op school. De betaling van €7,50 per lesuur (45 minuten) kan vervolgens eenvoudig via een tikkie aan de Tutor worden voldaan. 

Leerlingen uit klas 4 en klas 5 kunnen ook bijles aanvragen, al is de kans kleiner dat er een geschikte tutor beschikbaar is. We hanteren namelijk de voorwaarden dat er minimaal 1 lesjaar tussen leerling en tutor zit en dat de tutor bekend is met de lesstof.

Aanmelden voor bijles

Wil je bijles meld je dan aan via de volgende link: Aanmeldformulier bijles. De Junior Thijm Tutor neemt contact op nadat het aanmeldformulier is verstuurd.