Ouders en leerlingen benaderen de school regelmatig met de vraag of er bijles gegeven wordt. Daarnaast zijn er in de bovenbouwklassen leerlingen die uitblinken in een vak en er plezier in hebben om andere leerlingen de lesstof uit te leggen. En omdat 1+1=2, hebben we vraag en aanbod bij elkaar gebracht. We noemen bijles daarom 4+PLUS.

Bij 4+PLUS geven leerlingen uit de bovenbouw (klas 4 en hoger) bijles aan leerlingen in een vak waarin zij erg goed zijn. De vergoeding hiervoor bedraagt € 7,50 per lesuur van 45 minuten. Op deze manier is het mogelijk om binnen school voor een klein bedrag bijles te krijgen.

De bijlessen vinden plaats voor het begin van een schooldag, na een schooldag of tijdens tussenuren in de mediatheek of een stiltevleugel. Aan het begin van een bijles wordt de betaling contant voldaan. De bijlessen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, en kunnen op elk moment zowel door de bijlesnemer als door de bijlesgever worden beëindigd.

Bovenaan de pagina staat een document met de namen en de gegevens van de leerlingen die bijles geven. Er kan zelf contact opgenomen worden met de bijlesgever om een afspraak te maken.

De overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan door de bijlesgever, de bijlesnemer en zijn ouders/verzorgers. De school stelt zich niet verantwoordelijk voor verschuldigde tegoeden, de inhoud en vorm van de bijles of de behaalde resultaten van de bijlesnemer.

Wij wensen alle bijlesnemers en bijlesgevers een effectieve en hele plezierige samenwerking toe.

bijles 2020 klkl